Ninove 05 Apr 2020 - 20u20
Clear Sky
17.02°C

Denderfonds voorziet extra geld voor de regio – Update

01 oktober 2019
Denderfonds voorziet extra geld voor de regio – Update

NINOVE – De toekomstige Vlaamse regering voorziet via een Denderfonds extra middelen voor Denderleeuw, Geraardsbergen, Ninove en Zottegem. Het zou gaan om € 4 miljoen extra. De burgemeesters Tania De Jonge en Guido De Padt reageren tevreden.

De Dendersteden en -gemeenten kampen met problemen op het vlak van migratie, armoedebestrijding en veiligheid. Door de nabijheid van Brussel hebben ze te maken met de typische problemen van een grootstad, zonder dat daar extra middelen tegenover staan om deze aan te pakken.

“Ik pleit al lang voor extra middelen”, aldus burgemeester Tania De Jonge. “Vilvoorde, Dilbeek en Halle kregen hiervoor € 3 miljoen. De extra middelen die we zouden krijgen kunnen we bijkomend besteden aan de aanpak van de leefbaarheid in onze wijken en bijkomende aanwervingen van wijkagenten. Die twee doelstellingen hebben we in de startnota van onze coalitie verwoord. Uiteraard zullen ook investeringen nodig zijn in integratie en inburgering, stadsontwikkeling en economie. Het schepencollege zal mee bepalen hoe we de bijkomende middelen zullen besteden.”

Gemeentefonds

Ook haar collega-burgemeester Guido De Padt (Open VLD) reageert positief. “Via het Vlaams Gemeentefonds gaat nu een bedrag van € 1 miljard vooraf naar 13 centrumsteden (waaronder Antwerpen en Gent) en naar 21 zogenoemde regionale steden (waaronder Ronse, Oudenaarde, Eeklo). Ook 10 kuststeden komen eerst aan de beurt. Daarna is het aan álle 300 Vlaamse steden en gemeenten om de resterende € 1,6 miljard onder elkaar te verdelen, inclusief de bovenvermelde 44 lokale besturen, die al langs voormelde kassa passeerden. Deze regeling kwam tot stand in 2002 en is sindsdien nooit aangepast in functie van sociaal-maatschappelijke evoluties op lokaal niveau.”

Dit zorgde voor de nodige wrevel. Hij trok in 2017 samen met o.a. Tania De Jonge naar het Grondwettelijk Hof. “Dat ging niet in op de vernietigingsberoepen, maar gaf wel een belangrijke waarschuwing mee aan de Vlaamse regering. De decreetgever moest bij een toekomstige verdeling van financiële middelen onder de gemeenten rekening houden met de actualiteitswaarde van de in aanmerking genomen gegevens.”

“Wij maakten van de Vlaamse regeringsvorming en de opmaak van een regeerakkoord gebruik om deze problematiek opnieuw aan te kaarten. We drongen er bij onze partij en bij de toekomstige minister-president op aan om rekening te houden met de scheefgetrokken situatie en werk te maken van een meer rechtvaardige verdeling. De Vlaamse onderhandelaars hebben deze oproep ernstig genomen.”

In het regeerakkoord staat nu te lezen dat een bijkomende financiering is voorzien voor Ninove, Geraardsbergen, Zottegem en Denderleeuw. Het gaat om zo’n € 4 miljoen voor de vier samen.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons