Ninove 09 Apr 2020 - 19u41
Clear Sky
21.86°C

Wat wil Warme William?

17 september 2019
Wat wil Warme William?

NINOVE – Hij zit in het Fedimmogebouw (Sociaal Huis) aan de Bevrijdingslaan: Warme William. Hij is de mascotte van een warme stad, waar mensen goed voor zichzelf en elkaar zorgen.

Warme William is een grote blauwe beer. Hij zit in het Fedimogebouw op een bankje waarop staat: 'Zit je met iets? Praat erover. Warme William luistert.'

Hij nodigt iedereen uit om te vertellen wat er scheelt en biedt graag een luisterend oor. Iedereen zit wel eens wat minder goed in zijn vel. Dan is het fijn dat er een Warme William voor je klaar staat, die er is voor jou en oprecht aandacht heeft voor die ander.

Dit is een initiatief van ‘Warme Stad’, die een ondersteunende omgeving schept voor de kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de stad. Het is een project dat tot stand kwam met de steun van ‘GavoorGeluk’. Het past in de strategie van de Vlaamse overheid om ieder kind en iedere jongere te helpen zich goed in zijn vel te voelen om zo geestelijke gezondheidsproblemen en erger te voorkomen.

Ook Ninove wil een Warme Stad zijn. En daarom Warme William als mascotte.

Warme William is een initiatief van het Fonds GavoorGeluk en zet in op het versterken van de veerkracht en het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar.

Info: Warme WilliamGavoorGeluk.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons