Ninove 01 Apr 2020 - 09u35
Clear Sky
6.1°C

Voorrangsregel voor sociale woningen

06 augustus 2019
Voorrangsregel voor sociale woningen

NINOVE – Buurgemeente Denderleeuw heeft een nieuw reglement om sociale woningen toe te wijzen. Voortaan krijgen inwoners, die al lang in de gemeente wonen, voorrang. Hoe is dit in Ninove geregeld?

“Een dergelijke voorrangsregel bestaat al lang in Ninove”, aldus Stijn Vermassen (Samen), voormalig voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn. “Momenteel passen wij de optionele voorrangsregel toe, die het kaderbesluit sociale huur (art; 20) voorziet. In de praktijk krijg je voorrang als je minstens 3 jaar in Ninove woonde gedurende de 6 jaar vóór toewijzing. Deze regel is al enkele jaren van tel. Los daarvan kan de stad nog andere voorrangsregels bepalen. Maar dat is een beleidsbeslissing van de stad en niet van de sociale huisvestingsmaatschappij.”

De huidige voorzitter van Ninove Welzijn, Lieven Meert (Samen), treedt hem daarin bij. “Het is niet de bevoegdheid van Ninove Welzijn om de voorrangsregeling te wijzigen, maar wel die van de gemeenteraad. De bal ligt dus in de eerste plaats in het kamp van de bevoegde schepen, Veerle Cosyns, en het schepencollege. Ik weet wel dat zij al heeft nagedacht om dat aan te passen, o.a. om rekening te houden met bepaalde doelgroepen zoals alleenstaande ouders. Als dat lokaal toewijzingsreglement in de toekomst is aangepast, zal Ninove Welzijn daar uiteraard rekening mee houden en het beleid van de stad mee uitvoeren.”

Eenoudergezinnen

Veerle Cosyns (Samen), in het schepencollege bevoegd voor sociale zaken: “We willen in de toekomst eenoudergezinnen (dus met kinderen) graag voorrang geven omdat deze doelgroep het extra zwaar heeft op de private huurmarkt. Er is maar één inkomen om een vaak hoge huurlast te betalen. Hierover heb ik reeds consensus in de meerderheid.”

“Daarnaast heb ik ook op een woonoverleg met de verschillende partners al afgetoetst wat de standpunten en de mogelijke impact zijn om voorrang te geven aan inwoners, die reeds lang in de stad wonen. Hierover bestaat nog zeker geen definitief standpunt en de collega's uit de meerderheid moeten zich eveneens nog uitspreken.”

Ook Guy D’Haeseleer (Forza Ninove) gaf zijn kijk op de voorrangsregeling. “Dat komt rechtstreeks uit ons programma. Wij waren ook al van plan om dat voorstel in te dienen.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons