Ninove 28 Feb 2020 - 11u57
Scattered Clouds
1.91°C

Lokale besturen verlengen mandaat van SOLVA voor 16 jaar

28 juni 2019
Lokale besturen verlengen mandaat van SOLVA voor 16 jaar

REGIO – Het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA kreeg op de algemene vergadering van 26 juni 2019 een unanieme positieve beslissing om het mandaat ten dienste van de 21 deelnemende steden en gemeenten verder te zetten. SOLVA kan hierdoor de komende 16 jaar de aangesloten lokale besturen blijven ondersteunen bij de uitvoering van hun beleid op verschillende beleidsdomeinen.

De oorspronkelijke Intercommunale Land van Aalst is al in oktober 2003 opgesplitst in twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De milieuactiviteiten zijn ondergebracht in ILvA, het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu. SOLVA is het dienstverlenend samenwerkingsverband, dat zich toen vooral richtte op ruimtelijke ordening en socio-economische expansie.

In 2019 moesten de  21 leden opnieuw beslissen om al of niet aangesloten te blijven bij dit intergemeentelijk samenwerkingsverband. Tot grote tevredenheid van de gehele SOLVA-ploeg besloot de algemene vergadering van 26 juni ll. unaniem om die samenwerking te verlengen.

Toenemend aantal activiteiten

In de loop der jaren, door bijkomende noden en veranderende regelgeving, kwamen steeds diversere opdrachten bij de oorspronkelijke doelstellingen: archeologie, klimaat en energie, handhaving, wonen, studiewerk, GIS...

De gemeenten kregen ook extra taken toegewezen voor een vaak krap personeelsbestand. De aangesloten gemeenten kwamen daarvoor bij SOLVA aankloppen. SOLVA is hierdoor ook op personeelsvlak uitgebreid met de aanstelling van bijkomende experten op deze beleidsdomeinen.

Gemeenten, klein of groot, kampen met gelijkaardige uitdagingen. Deze kunnen ze enkel aangaan door de krachten te bundelen en over gemeentegrenzen heen te kijken.

SOLVA is ondertussen uitgegroeid tot de referentie in de regio op het vlak van intergemeentelijk samenwerken. Het samenwerkingsverband biedt de juiste schaalgrootte om de uitdagingen op vlak van economie, mobiliteit, klimaat, werk, ruimte aan te pakken. Op die manier ondersteunen zij de lokale besturen bij de uitvoering van hun beleid.

Bart Wallays, algemeen directeur SOLVA, over deze regionale aanpak: “Burgemeesters komen mij feliciteren met de aanpak van SOLVA op vlak van klimaat. Zij gaan er prat op dat de regionale samenwerking hierrond, met een trekkende organisatie als ruggensteun, hun een enorme duw vooruit geeft in het effectief opmaken en uitvoeren van hun klimaatplan. Door SOLVA kunnen zij een efficiënter klimaatbeleid voeren met meer impact.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons