Ninove 03 Apr 2020 - 22u41
Scattered Clouds
6.81°C

Verkiezingsdag in Ninove: extra stemhokjes voor buurthuis Outer (update)

26 mei 2019

NINOVE – Een aantal kiezers meldden ons korte nieuwtjes in verband met het verloop van de verkiezingen. In buurthuis De Pallieter (Outer) moesten de stadsdiensten rond 13.30 uur nog 2 extra stemhokjes bijplaatsen.

In stembureau 22 zou deze ochtend rond 9.30 uur een kiezer zich ten aanzien van de leden van het stembureau agressief hebben opgesteld. Reden: een van de bijzitters droeg een hoofddoek droeg. Hij gooide een blad in het gezicht van de voorzitster.

De wachtrijen aan de stemlokalen in buurthuis De Pallieter dikten deze voormiddag sterk aan. Op een bepaald moment is beslist om daar 2 extra stemhokjes te installeren. Op die manier kunnen alle kiezers hun stem uitbrengen, ook al zal dat na 14 uur zijn, het tijdstip waarop de stembusgang normaal wordt afgesloten.

Een kiesster maakt de volgende bedenking: "In Meerbeke, Donkerstraat, is het tot aan de straat aanschuiven voor het ene bureau (10) en aan het andere (11) staan er hoogstens 20. En dat is zo al jaren met de verkiezingen. Ik zou graag eens willen weten hoe dit opgedeeld wordt." Gelijkaardige bedenkingen bij stembureaus op de Groeneweg, in Appelterre en Outer.

In Appelterre stond een lange file aan te schuiven aan lokaal 5, terwijl die aan lokaal 3 veel minder was en niemand voor lokaal 4 stond aan te schuiven. Het aantal kiezers is gewoonlijk gelijk verdeeld over de verschillende stemlokalen. Toeval dat de ene kiezers tegelijk kwamen opdagen en de ander nog uitsliepen?

Op de Groeneweg was het blijkbaar al van 8.15 uur aanschuiven en ging daar een stembureau te laat open.

Ook flinke rijen gemeld om 9 uur voor de stembureaus 32 en 33 op de Astridlaan.

In Neigem was het stembureau al na 1 uur toe voor een plaspauze.

Privacy

Nog in Neigem vond kiezer Anja Vanderstraten het niet kunnen, dat de kiezerslijsten (met naam en adres van de kiezers) daar publiek in de wachtruimte uithingen. “Wat met onze privacy. Je mag niets op Facebook zetten en ik mag aan mijn klanten niet zomaar hun telefoonnummer vragen zonder dat eerst te kaderen. En hier hangen de namen en adressen van de kiezers zomaar te kijk. Volgens de voorzitter moet dat, gelet op de instructies. Ik ga hiervan ook de burgemeester op de hoogte brengen. Als dit de wet is, dan wordt het hoog tijd dat deze verandert.”

We zochten het op en de voorzitter heeft gelijk. In ‘Handleiding aan de voorzitters van de stembureaus met traditionele stemming’ van 08 maart 2019 staat vermeld wat in de wachtzaal moet aanwezig zijn op het vlak van wetteksten en affiches:

  • het Algemeen Kieswetboek,
  • de wet betreffende de verkiezing van het Europees Parlement,
  • de wet betreffende de verkiezing van het Vlaams Parlement,
  • rookverbodstekens,
  • een affiche met de tekst van de onderrichtingen voor de kiezer,
  • een affiche met de tekst van de artikelen 110 en 111 en van Titel V van het Algemeen Kieswetboek,
  • een exemplaar van de kiezerslijst.

De handleiding komt van de FOD Binnenlandse zaken en is ondertekend door minister Pieter De Crem van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons