Ninove 31 Mar 2020 - 15u29
Clear Sky
2.06°C

Geen vergissing meer mogelijk

21 mei 2019
Geen vergissing meer mogelijk

NINOVE – Voortaan zal de fontein op de Graanmarkt tijdens de wekelijkse dinsdagmarkt voluit spuiten.

Eerder had een onfortuinlijke marktkramer zich bovenop de stilliggende fontein geposteerd. Tot die onverhoeds begon te werken en hem en zijn kraam onderspoot. Uitgerekend op de ‘Dag van de markt’, 9 april.

Maar vanaf nu is geen vergissing meer mogelijk. De fontein stuwt uit volle kracht het water hoog.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons