Ninove 28 Mar 2020 - 18u37
Clear Sky
12.57°C

Ninove zet in op windturbines

15 mei 2019
Ninove zet in op windturbines Het stadsbestuur wil de meerwaarde van de windturbines laten terugvloeien naar de eigen inwoners.

NINOVE – Het stadsbestuur wil op stadsgrond ten zuiden van de Dender (Denderwindeke, Lieferinge en Pollare) windmolens laten optrekken. Het is de bedoeling dat de winst en de meerwaarde van de turbines maximaal terugvloeien naar Ninove en haar inwoners.

Momenteel zijn energieproducenten op zoek naar de handtekeningen van particuliere eigenaars om windturbines in te planten. Wouter Vande Winkel, schepen van Leefmilieu en Klimaat (Samen-Groen). “Bij dergelijke projecten doen slechts twee partijen hun voordeel: de eigenaar zelf, die een jaarlijkse opstalvergoeding krijgt, en de energieproducent, die de opbrengst van de turbine op zijn rekening mag zetten.”

Het stadsbestuur van Ninove wil dat de meerwaarde van windmolens echter terugvloeit naar de stad zelf, de inwoners én de onmiddellijke omwonenden. Het bestuur zal de gemeenteraad dan ook voorstellen om stadsgrond in een openbare aanbesteding voor alle energieproducenten uit te geven. “De opstalvergoeding komt dan ten goede aan de Ninoofse belastingbetaler. Daarbovenop vragen we nog een extra bedrag per turbine. Via een omgevingsfonds investeren wij dan rechtstreeks in de onmiddellijke omgeving van de windmolens. Onze inwoners moeten ook rechtstreeks kunnen investeren in het project. Dat is een interessant alternatief is voor het spaarboekje dat momenteel niets opbrengt.”

Meerwaarde en engagement

Naast die directe financiële voordelen zullen de producenten ook moeten aantonen op welke manier ze nog een meerwaarde voor de stad kunnen betekenen. In dat luik van de aanbesteding zal de creativiteit van de deelnemers bepalend zijn. BSCD-voorzitter Veerle Cosyns (Samen-CD&V) “Ze kunnen voorstellen om gratis zonnepanelen op stadsgebouwen te installeren, daken te isoleren in sociale woningen of een elektrisch busje te voorzien voor de ontsluiting van onze stadsrandparkings. Het zijn stuk voor stuk concrete voorstellen met een meerwaarde voor onze inwoners.”

Een jury met afgevaardigden uit de gemeenteraad, de GECORO, de administratie en externe experts zal de diverse voorstellen bestuderen en bepalen wie het project uiteindelijk mag uitvoeren. Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) onderstreept dat de stad met dit voorstel haar engagement met betrekking tot het klimaat nakomt. “De stad ondertekende recent nog een aangescherpt convenant dat naar een reductie van 40% van CO2 nastreeft tegen 2030 streeft. Met dit voorstel maken we duidelijk dat het in Ninove niet alleen bij woorden blijft en dat we onze verantwoordelijkheid opnemen.”

De exacte locaties van de windmolens hangen ook af van de voorstellen, die de stad zal binnen krijgen en zijn dus nog niet bekend. Uiteraard zullen de voorstellen rekening moeten houden met de wettelijke bepalingen inzake geluid en slagschaduw.

MLI

 

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons