Ninove 01 Apr 2020 - 17u01
Clear Sky
7.73°C

Criminaliteitscijfers in Ninove: een overzicht

07 mei 2019
Criminaliteitscijfers in Ninove: een overzicht

NINOVE – In 2018 zijn 9,9% minder inbreuken geregistreerd dan het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers voor de politiezone Ninove. Dat is een stuk beter dan op provinciaal vlak (-0,7 %). Toch vragen de cijfers om enige nuance, ook al omdat de meeste gegevens voor 2018 enkel op het 1ste semester slaan.

Een kleine diefstalgolf tijdens het laatste kwartaal, wellicht het werk van rondtrekkers, leidde wel tot een stijging van 84 naar 105.

Daar staat tegenover dat het aantal inbraken in openbare of overheidsinstellingen daalde van 25 naar 16 en in handelszaken van 27 naar 21.

Veruit de meeste verdachten/daders zijn mannen; hun leeftijd schommelt afhankelijk van het type misdrijven.

Enkele andere cijfers

  • Het aantal diefstallen uit of aan voertuigen daalde met 40 %, de fietsdiefstallen met 29%. De politie werkte ook gericht op de fietsdiefstallen en hield een dader aan, die tientallen fietsdiefstallen bekende.
  • Het aantal gewapende diefstallen is afgenomen tot 4 voor het hele jaar. Het aantal diefstallen met geweld zonder wapen nam dan wel toe: van 19 naar 32.
  • Fysiek en seksueel geweld in de publieke ruimte zijn met 19 % afgenomen, net als de opzettelijke slagen en verwondingen (-13 %).
  • Het aantal vastgestelde feiten van drugbezit, drugverkoop en drughandel is aanzienlijk toegenomen. Dit kan wijzen op een gestegen efficiëntie in de aanpak van dit fenomeen.
  • De internetfraude is voor het derde jaar op rij toegenomen. Die stijgende trend zal zich de komende jaren zal verderzetten. De politiezone Ninove zal investeren in de aanpak van cybercriminaliteit.
  • 5 politiemedewerkers waren in 2018 het slachtoffer van slagen, tegenover 3 in 2017 en 2016. Het aantal gevallen van smaad en weerspannigheid blijft het derde jaar op rij dalen, van 45 in 2016 naar 28 in 2018.
  • Het aantal klachten over storend gedrag nam af met net geen 7 %.
  • Het aantal gevallen van schade en/of vandalisme steeg met nagenoeg 10 %. Deze stijging komt door de ‘bolletjesschieters’, die inmiddels zijn aangehouden.
  • Zowel lokaal als provinciaal is het aantal dossiers over illegale wapenhandel (vuurwapens) meer dan verdrievoudigd. Dat is het gevolg van de amnestieperiode, waarin je verboden wapens of wapens zonder vergunning kon inleveren. Telkens moest de politie een proces-verbaal opstellen, wat de spectaculaire stijging verklaart.

Burgemeester Tania De Jonge concludeert: “Elk incident is er één teveel, we blijven dan ook inzetten en investeren in veiligheid. Ook de dienst integrale veiligheid en onze politie zullen hard blijven werken om onze inwoners te beschermen.”

Info: we geven in bijlage enkele grafieken. De volledige cijfers en gegevens kun je vinden in Criminaliteitsstatistieken Ninove en Criminaliteitsstatistieken federale politie. De beide sites zijn niet beveiligd (sic).

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons