Ninove 07 Apr 2020 - 20u25
Few Clouds
20.67°C

Ninove geneest 571 melaatsen en tbc-lijders

24 april 2019
Ninove geneest 571 melaatsen en tbc-lijders

NINOVE – Het dr. Hemerijckxcomité haalde tijdens de 53ste inzamelactie € 25.565,15 op. Daarmee kunnen ze 571 mensen van melaatsheid en TBC genezen.

In het spoor van pater Damiaan zette dokter Frans Hemerijckx, ereburger van Ninove, zich heel zijn leven in om de lepra uit te roeien. Zijn droom was: zieke mensen genezen en gelukkig maken en in hun waardigheid herstellen. Hij had een voorliefde voor de melaatsen omdat zij uitgestoten werden.

Ook dit jaar – al voor de 53ste keer – kon het dr. Hemerijckxcomité rekenen op de inzet van vele vrijwilligers en de milde steun van de Ninovieters. De opbrengst, zonder de rechtstreekse overschrijvingen aan de Damiaanactie, is hoopgevend: € 28.565,15. Hiermee is de genezing mogelijk van 571 melaatsen en tbc-lijders.

“Hartelijk dank opnieuw aan allen, die dit prachtig resultaat mogelijk hebben gemaakt”, aldus Wilfried Smesman van het comité. “We denken aan de vele milde schenkers, maar ook aan de trouwe medewerkers en coördinatoren van de stad en de deelgemeenten, de schooldirecties en hun medewerkers, de verantwoordelijken van de warenhuizen, parochies en de zusters, de vele jonge mensen, vormelingen, jeugdbewegingen, schoolgaande jeugd, maar ook de taaie ouderen die volhouden. Zij hebben zich volledig belangeloos ingezet bij de wijkacties en de stiftenverkoop onder andere aan de warenhuizen en in de scholen.”

Info: Damiaanactie.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons