Ninove 31 Mar 2020 - 17u24
Clear Sky
2.06°C

Een rugzakje vol troost

18 april 2019

NINOVE – De lokale politie beschikt sinds kort over een ‘rugzakje vol troost’, een middel om slechtnieuwsmeldingen te brengen bij kinderen. Het is een variant op de rouwkoffers, die Katrien De Decker eerder ontwikkelde. Zij stelde op vraag van en in samenwerking met de sociale cel van de politie dit rugzakje samen.

Slecht nieuws brengen is nooit gemakkelijk, zeker niet als je dit nieuws aan kinderen moet brengen. De lokale politie zocht daarom partners, om hen hierin te begeleiden. Ze vonden deze in de persoon van Katrien De Decker, docente lerarenopleiding aan de Hogeschool Odisee in Aalst. Zij stelde eerder al in samenwerking met de Bakero Friends en de vzw Emmaüs een rouwkoffer samen.

De rugzak is een variant daarop, die de agenten op het terrein en ook daarna kunnen gebruiken voor slechtnieuwsmeldingen bij kinderen en hun omgeving.

De rugzak bevat infobrochures met praktische suggesties, boekjes met verhalen, knuffelmuisjes met grote oren om te luisteren, keien met korte teksten. Dit zijn geen sjablonen of wondermiddelen, die altijd en in alle omstandigheden voor elk kind geschikt zijn. Maar door hun variatie stellen ze de hulpverlener in staat om moeilijke situaties zoals de dood van verwanten of vriendjes bespreekbaar te maken. Kinderen rouwen op hun eigen manier en verhalen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Katrien De Decker en inspecteur Joke Berben (sociale cel lokale politie Ninove) gaven ons meer uitleg over het ontstaan, de bedoelingen en het gebruik van de rouwkoffers en de rugzak vol troost. Het is alvast een uniek project, waarvoor ze konden rekenen op de steun van de korpschef en het Ninoofse stadsbestuur.

Info: vzw EmmaüsKatrien De DeckerSociale cel lokale politie Ninove

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons