Ninove 05 Apr 2020 - 20u47
Clear Sky
17.02°C

Jaro Goubert (Jong VLD): “Jonge mensen liggen heus wel wakker van de klimaatverandering”

14 april 2019

NINOVE – De afgelopen 3 maand hield de Jong VLD een bevraging onder de Ninoofse jeugd over het klimaat. De jonge liberalen stelden donderdag 11 april de resultaten hiervan voor.

Deze tonen volgens initiatiefnemer Jaro Goubert aan dat de jonge mensen ook in Ninove echt begaan zijn met het klimaat. Op basis van deze gegevens zullen de leden van Jong VLD Ninove een aantal aanbevelingen formuleren voor de huidige bestuursmeerderheid.

Dat laatste viel bij burgemeester Tania De Jonge alvast in goede aarde. Bij aanvang van de presentatie belichtte zij kort de initiatieven, die de stad al heeft genomen en nog zal nemen: van een CO2-neutraal bedrijventerrein Doorn Noord, over een passief nieuw politiecommissariaat tot de steun aan het burgerinitiatief De Ninoofse Zwerfvuiljagers.

Jong VLD had ook voor een wetenschappelijke omkadering gezorgd bij de presentatie van hun enquête in de persoon van Sara Vicca. Zij is klimaatwetenschapper aan de universiteit Antwerpen en medeoprichter van Scientists4Climate. Zij wees op de kernproblemen van de klimaatsverandering en de milieuverontreiniging. Tegelijk gaf ze aan welke de eventuele oplossingen kunnen zijn: op individueel, gemeentelijk, nationaal en internationaal vlak.

De doelstellingen, die Jong VLD wil gerealiseerd zien, zijn de volgende:

  • een autovrij/autoluw stadscentrum;
  • meer autoloze zondagen;
  • voorgesorteerde vuilbakken (zoals in stations);
  • bij iedere renovatie/nieuwbouw een percentage groen;
  • meer aandacht rond het klimaat in de Ninoofse (middelbare) scholen;
  • een fietsvriendelijker beleid, door betere fietspaden en de verhuur van fietsen niet enkel aan het station;
  • het zwerfvuil harder aanpakken.

Info: Jong VLD NinoveScientists4Climate.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons