Ninove 05 Apr 2020 - 18u26
Clear Sky
4.85°C

Wegdromen in een boomhut met vergezicht

07 april 2019
Wegdromen in een boomhut met vergezicht

POLLARE – Een boomhut, waarin je kunt wegdromen. Zo staat er momenteel een in een wei tussen de Echel en de Sint-Kristoffelstraat. Voor kinderen, wel te verstaan. Al kriebelt het bij sommige volwassenen om er ook eens in te klimmen.

Die boomhut is de voorbode van meer. Het is een initiatief dat Lieven Meert nog als toenmalige jeugdschepen heeft genomen. “Het was en is ons plan om in de dorpen en wijken speeltuintjes te voorzien. Hier in Pollare hebben wij een afspraak gemaakt met de vzw Parochiale Werken, de eigenaar van die wei tussen Echel en Sint-Kristoffelstraat. De stad mag er een speeltuintje op plaatsen en daarna het terrein onderhouden. De kinderen en de buurt kregen inspraak in de plannen voor het terrein en mochten mee nadenken over de toestellen.”

Er komen een boomhut en enkele speeltoestellen. “Die boomhut is gekocht bij een gespecialiseerde firma en de toestellen zijn intussen ook besteld. De aannemer is nu bezig met de tuinaanleg. Als die klaar is, komen ook de speeltoestellen.”

Maar dus eerst die boomhut met een vergezicht. “Zalig toch? Soms (eigenlijk heel vaak) wou ik dat ik nog kind was”, mijmert Lieven Meert hierover op zijn Facebookpagina. Burgemeester Tania De Jonge heeft hem allengs beloofd dat hij bij de opening het lintje mag knippen.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons