Ninove 10 Apr 2020 - 08u48
Clear Sky
8.89°C

“De medewerkers van De Kleine Dender zijn mensen, geen robotten”

23 februari 2019
“De medewerkers van De Kleine Dender zijn mensen, geen robotten”

NINOVE – Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) De Kleine Dender verkeert in troebel water. Serge Meeuws, voorzitter van de liberale vakbond VSOA-Lokale en Regionale Besturen, heeft het over “hallucinante praktijken, die het bestuur van het AGB negeert.”  Sportschepen Marc Torrekens (Open VLD) ontkent niet dat er problemen zijn. “Maar we zitten best samen om die concreet aan te pakken en op te lossen.”

Vorig jaar kreeg de vakbondsman weet van klachten in verband met de toepassingen van de werkroosters en de pauzes. “Er is een overlegde en goedgekeurde regeling, maar het management legt de eigen regels op. Eigenlijk gaat het ten gronde over de manier waarom ze hier met de medewerkers omgaan. De frustraties zijn zeer groot, vooral omdat, ondanks de klachten bij het AGB, de situatie blijft doorgaan. Daarom had ik bij de betrokken inspecties klacht neergelegd.”

Hallucinant

Er is ook een tuchtprocedure ingesteld wegens pesten. “De verslaggever van de hoorzitting daarover was de betrokkene zelf, tegen wie een aantal klachten liepen. Op ons verzoek is die dan gewraakt, maar na afloop is deze terug gekeerd in de vergadering en heeft zelfs het verslag ondertekend. Dat is gemaakt op de pc van de betrokkene, die ook kennis heeft van het hele dossier. Er is bovendien geknoeid met toegevoegde en verwijderde stukken.”

“Maar het wordt nog hallucinanter. Personeelsleden zijn verplicht geweest hun privé-gsm te laten zien om de SMS-berichten en de foto’s te controleren. Als inbreuk op de privacy kan dit tellen. Dat hou je niet voor mogelijk en is een democratie onwaardig. Ondertussen zit het bestuur stil en laat het de onrechtvaardige praktijken verder toe.”

En dus schreef Serge Seeuws alle Ninoofse gemeenteraadsleden aan. “Ik weet hoe diep het bij sommige medewerkers zit. Als er ongelukken gebeuren wil ik niet dat men achteraf zegt dat men het niet wist. Je hebt hier met mensen te doen en niet met robotten.”

Gemeenteraad

Schepen van Sport Marc Torrekens erkent dat er problemen zijn bij het AGB De Kleine Dender. “Maar het dossier is te technisch en vrij ingewikkeld om het zomaar uit te leggen. Het zal vermoedelijk wel op de gemeenteraad van 28 februari aan bod komen tijdens de besloten zitting, aangezien het persoonsgebonden is.”

“Maar los daarvan ben ik voorstander om met de vakbond samen te zitten, anders wordt het een welles-nietes met mails over en weer en telkens nieuwe elementen. Daarom heb ik gevraagd voor een onderhoud om concrete antwoorden te kunnen geven op de problemen en de wrijvingen, die er zijn tussen de mensen. Ik hoop dat iedere betrokkene toegankelijk genoeg is om de problemen op te lossen.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons