Ninove 02 Apr 2020 - 00u35
Clear Sky
7.73°C

Petitie: “Vervang gevaarlijke fietsstrook langs de Dender”

20 februari 2019
Petitie: “Vervang gevaarlijke fietsstrook langs de Dender”

NINOVE/POLLARE – Een strook van zowat 1 km van de trekweg langs de Dender tussen Ninove en Pollare is al enkele jaren voorzien van een bovenlaag in een soort dolomiet. “Deze laag is bij regenweer zeer glad en vuil voor de fietser” aldus Paul De Meulemeerster. “Bovendien bestaat het risico om in de Dender of de aanliggende gracht te belanden.” Hij startte een online-petitie op om die strook zo snel mogelijk te vervangen door een asfaltstrook.

Enkele jaren geleden besloot de Vlaamse Waterweg, die instaat voor het beheer en onderhoud van de jaagpaden langs de Dender, om proefstroken in een soort dolomiet aan te leggen. Dit gebeurde op een deel van het pad in Pollare, een druk gebruikt fietspad. Die dolomietstrook bleek gevaarlijk voor kinderen en recreatieve fietsers.

Op 9 oktober van vorig jaar meldde het Ninoofs stadsbestuur dat de dolomietstroken opnieuw zouden worden geasfalteerd. Maar een dag later temperde de Vlaamse Waterweg de eventueel overdreven verwachtingen. Claudia Van Vooren, de regionale communicatieverantwoordelijke zei toen: “De Vlaamse Waterweg nv bekijkt de mogelijkheden om de halfverharding te vervangen door een geasfalteerd jaagpad. De uitvoering is echter nog niet voor meteen. Vooraleer de werken kunnen starten, moeten we nog een omgevingsvergunning opmaken, aanvragen en bekomen. Op dit moment zijn ook de nodige budgetten voor de werken niet beschikbaar.”

In afwachting van een definitieve oplossing zou De Vlaamse Waterweg daarom op geregelde tijdstippen met een veegwagen passeren om eventuele spoorvorming te voorkomen of waar nodig weg te werken.

Petitie

Voor Paul De Meulemeester duurt het echter te lang en dus startte hij online een petitie op. "Ik fiets regelmatig, recreatief met een stadsfiets, dus ook langs het jaagpad van de Dender. Maar ik - en met mij nog een aantal anderen - vind die dolomietstrook heel gevaarlijk, vooral bij of na regenweer. De Vlaamse Waterweg heeft die strook jaren geleden aangelegd als proefproject om te bekijken of die dolomietlaag gemakkelijker in onderhoud is dan de klassieke asfaltlaag. Blijkbaar is nu een ‘omgevingsvergunning’ nodig om die asfaltlaag er terug op aan te brengen, én is er geen budget om dat te doen. Burgemeester De Jonge had verleden jaar aangekondigd dat de Vlaamse Waterweg dit zou aanpakken, maar dat bleek ‘fake news’. Om wat druk te zetten hebben wij deze petitie opgestart.”

Hij hoopt een en ander in gang te kunnen zetten. Bij het posten van dit artikel telde de petitie al 311 ondertekenaars.

Info: online petitie ‘Vervang gevaarlijke fietsstrook langs Dender”.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons