Ninove 07 Apr 2020 - 18u56
Few Clouds
20.67°C

ASZ Geraardsbergen sluit materniteit

07 januari 2019
ASZ Geraardsbergen sluit materniteit

GERAARDSBERGEN – Het ASZ campus Geraardsbergen behaalt niet de voorziene grens van 400 bevallingen per jaar. Dat betekent het einde van de materniteit op 1 juli 2019. Tegelijk maakt de directie werk van de uitbouw van andere diensten.

Het ASZ moet, net als elk ander ziekenhuis, tegen 1 januari 2020 deel uitmaken van een locoregionaal ziekenhuisnetwerk. De ziekenhuizen binnen eenzelfde regio moeten samenwerken en afspraken maken.

Het ASZ zette daarom de krijtlijnen uit voor het zorgbeleid in de regio de komende jaren. Campus Geraardsbergen behoudt een eigen identiteit als acute basisspecialistische campus voor patiënten uit de bredere omgeving van het Pajottenland en van over de taalgrens.

Herstructurering campus Geraardsbergen

 • De dienst spoedopname met MUG-functie blijft om de dringende hulpverlening te garanderen. Het ziekenhuis beschikt over een uitgebreide OK-infrastructuur en een hypermoderne dienst intensieve zorgen met 6 bedden.
 • De materniteit van campus Geraardsbergen verdwijnt. Er is wel een versterking voorzien van het gynaecologisch en kindergeneeskundig aanbod; de huidige gynaecologen blijven in Geraardsbergen werkzaam.
  Zwangerschapsopvolging en begeleiding blijven eveneens, net als de kindergeneeskundige opvolging na de bevalling. Voor specifieke hoog specialistische zorg kan de patiënt terecht op de campus Aalst.
 • Tegen de zomer van 2019 zijn de eerste ‘focused clinics’ operationeel, waarbij men een aandoening voornamelijk behandelt op één locatie. Dat zorgt voor een betere dienstverlening aan de patiënt. Deze centralisatie verhoogt ook de efficiëntie doordat de ervaring van het gehele team, zowel arts als verpleegkundigen en alle andere zorgbetrokkenen, toeneemt.
  De diensten abdominale heelkunde (maag, galblaas en galwegen, de dunne en dikke darm en appendix) en urologie hebben hiervoor al de eerste stappen gezet. Daarna volgen o.a. orthopedie en plastische heelkunde.
  De nadruk ligt op kortdurende opnames en interventies op dagkliniek.
 • Er is een uitbouw voorzien van de neurochirurgie, de spinale chirurgie (wervelzuil), de pijnkliniek en de dienst medische oncologie met de start van een nieuwe oncoloog en hematoloog.
 • Een team neurologen, gespecialiseerde verpleegkundigen, logopedisten en kinesitherapeuten zal instaan in voor de behandeling van Parkinsonpatiënten.
 • De dienst geriatrie opent in 2019 een geriatrisch dagziekenhuis. Hier worden oudere patiënten gedurende één dag comfortabel opgenomen voor diagnose en/of behandeling.
 • Op lange termijn is de opstart van een afdeling SP Locomotorische Revalidatie voorzien voor de revalidatie na het plaatsen van protheses, na fracturen of een andere locomotorische aandoening.

Investeringen

 • De grondige renovatie van de campus start in 2019 met de vernieuwing van een deel van het buitenschrijnwerk.
 • In een tweede fase zijn de patiëntenkamers aan de beurt met aandacht voor comfort, privacy en veiligheid.
 • Daarnaast start de ‘Food Clinic’ tegen de zomer van 2019: een cafetaria voor patiënten, bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons