Ninove 05 Apr 2020 - 03u09
Few Clouds
14.95°C

Vlaamse Planningsprijs 2018 voor Energielandschap Denderland

29 november 2018

GENT/NINOVE – De Provincie Oost-Vlaanderen en 9 Dendergemeenten, waaronder Ninove, ontvingen donderdag 29 november de Vlaamse Planningsprijs 2018 voor hun project ‘Energielandschap Denderland’.

Met deze tweejaarlijkse prijs zet de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) vernieuwende ruimtelijke projecten in de kijker, die bijdragen aan een duurzame, kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling.

Marjolijn Claeys, voorzitster van de jury: “De jury is onder de indruk van de aanpak om muurtjes tussen beleidsdomeinen te slopen en van de duidelijke ‘oproep tot actie’, ook naar het Vlaamse niveau. Bovendien gaven de betrokken gemeentebesturen aan dat ze nu over een duidelijk ruimtelijk kader beschikken, dat ook antwoorden en zekerheid biedt aan investeerders.”

Gedeputeerden Martine Verhoeve en Peter Hertog namen in naam van de provincie Oost-Vlaanderen, van de Dendergemeenten (Aalst, Affligem, Denderleeuw, Geraardsbergen, Haaltert, Liedekerke, Lierde, Ninove en Roosdaal - Vlaams-Brabant) en de betrokken studiebureaus (BUUR, SWECO en Common Ground) de prijs in ontvangst. De projectpartners appreciëren dat deze prijs niet alleen de nood aan ruimtelijke energieplanning in Vlaanderen erkent, maar ook de hefboomfunctie om ons ruimtegebruik te verduurzamen in de kijker zet.

Vernieuwend

Energielandschap Denderland is vernieuwend omdat het diverse betrokkenen, de ruimtelijke planners voorop, deed inzien dat de energietransitie niet noodzakelijk een bijkomend beslag op de schaarse ruimte legt, maar vooral een hefboom kan zijn om de ruimtelijke kwaliteit te versterken.

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor ruimtelijke planning: “We waarderen dat de jury met deze Planningsprijs het ruimtelijk structurerend vermogen van energie onder de aandacht wil brengen. We zijn ook verheugd dat de VRP de principes, die we al enkele jaren onder de noemer #planningkwadraat vooropstellen, waardeert. Deze principes zijn het projectmatig, gebiedsgericht en participatief aanpakken van ruimtelijke uitdagingen, zoals de energietransitie.”

Startschot voor nieuwe energielandschappen

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor energie: “De resultaten van Energielandschap Denderland zijn een oproep aan alle beleidsniveaus en sectoren. Meer nog, ze vormen een warme uitnodiging tot samenwerking. Want enkel door elkaar als overheden, ontwikkelaars, bedrijven en burgers de hand te reiken zullen we de broodnodige energietransitie kunnen waarmaken. Laat de Planningsprijs het startschot zijn voor de uitbouw van nieuwe energielandschappen. In het Denderland en daarbuiten!”

De Oost-Vlaamse deputatie engageerde zich om de vertaling van deze visie naar een beleid te onderzoeken. Zij bekijkt of men deze aanpak ook in andere deelgebieden van Oost-Vlaanderen kan toepassen. De provincie blijft ook de concrete uitvoering verder ondersteunen, ondermeer bij de realisatie van energiehubs op bedrijventerreinen.

Info: Energielandschap Denderland.

MLI

‘Energielandschap Denderland’

In 2017 spraken 9 gemeenten uit het Denderland de ambitie uit om tegen 2050 energieneutraal te zijn. Om na te gaan of deze ambitie haalbaar is en wat ze landschappelijk betekent, beslisten ze om, in het kader van het Strategisch Project Denderland, samen met de provincie een ruimtelijke gebiedsvisie rond energie op te maken.

De ruimtelijke visie illustreert hoe het energielandschap er tegen 2050 kan uitzien. Met windwinningsgebieden, zonnewegen… en bedrijventerreinen die fungeren als energiehub. Tevens toont de visie welke kansen voor hernieuwbare energieproductie ontstaan wanneer we overwegen om gericht te ontsnipperen, verdichten en functies te verweven. Maar ook welke (financiële) handvaten de energietransitie aanreikt om de ruimtelijke omslag, die het Vlaamse en provinciale beleid vooropstellen, ook effectief te verwezenlijken. En welke bijkomende ontwikkelingskansen ze biedt voor landbouw, natuur, open ruimte, duurzame mobiliteit en lokale economie.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons