Ninove 05 Apr 2020 - 19u42
Clear Sky
17.02°C

Omgevingswerken wijk Witherenstraat goedgekeurd

28 november 2018
Omgevingswerken wijk Witherenstraat goedgekeurd

NINOVE – De gemeenteraad ging donderdag 22 november unaniem akkoord met de omgevingsaanvraag voor de aanleg van een park, paden en parking in het sociaal huisvestingsproject van de wijk Witherenstraat.

Tijdens het openbaar onderzoek waren een aantal opmerkingen geformuleerd. De raad legt voor de realisatie van de zogenaamde ‘wegenis’ een aantal voorwaarden en lasten op aan de aanvrager: de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (die de aanbesteding doet voor Ninove Welzijn).

De ingang van het park langsheen de parking verschuift naar de zijkant. Het pad ten noorden zal op die manier direct rondom de parking lopen. Ter hoogte van de Witherenstraat komt het rechtstreeks uit op het voetpad. Het pad zal in geborstelde cementbetonverharding zijn en 2 m breed.

De fietsenparkeerplaats van 3 m x 5 m en de aanpalende boom verschuiven hierdoor 2 m oostelijker.

Op aanwijzen van de stedelijke dienst verkeer en de lokale politie moet de aanvrager de nodige signalisatie laten aanbrengen.

Na de aanleg staat Ninove Welzijn de publieke ruimte en de openbare nutsvoorzieningen vrij en onbelast en zonder kosten via een notariële akte af aan de stad Ninove.

Watertoets van de provincie

Vanuit de provincie is een watertoets voorzien. Deze heeft ondermeer betrekking op het gebruik van:

  • waterdoorlatende materialen en lagen,
  • hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater,
  • zogenaamde wadi’s (buffer- en inflitratievoorzieningen).

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons