Ninove 03 Apr 2020 - 23u13
Scattered Clouds
6.81°C

Registreer je als orgaandonor en red levens

19 september 2018
Registreer je als orgaandonor en red levens

NINOVE – Je kunt je zondag 23 september 2018 op het stadhuis laten registreren als orgaandonor. Net als meer dan 220 steden en gemeenten steunt ook Ninove het initiatief van ‘Make Belgium Great Again’.

De Belgische wetgeving beschouwt iedereen, die in het bevolkingsregister of sedert meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven, na het overlijden als potentiële orgaandonor. Tenminste indien hij/zij zich bij leven hiertegen niet uitdrukkelijk heeft verzet. Deze wet is is gestemd op 4 juni 1986 en verscheen in het Staatsblad op 14 februari 1987. Dit systeem noemt men het opting-out systeem. In sommige andere landen van Europa (o.a. Nederland) bestaat ook het opting-in systeem.

Verzet tegen of expliciete toestemming voor donatie van eigen organen kan je laten registreren op het gemeentehuis. Nabestaanden van de eerste graad en de samenwonende echtgeno(o)t(e) kunnen zich na het overlijden nog verzetten als de overledene zich niet uitdrukkelijk als donor heeft laten registreren. Dat is eigenlijk een afzwakking van het opting-outsysteem, maar in 1986 een compromis van de regering Martens VI (met CVP/PSC en PVV/PRL).

Ondanks het (aangepaste) opting-outsysteem wachten 1.212 mensen op een orgaan. Elk jaar sterven 100 mensen terwijl ze op de wachtlijst staan. Op termijn is kiezen voor een zuiver opting-outsysteem wellicht de beste oplossing. De geesten zijn op goed 30 jaar wellicht gerijpt.

Tot zolang is het aangewezen je te laten registreren als orgaandonor. Het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again' wil de orgaandonatie extra in de kijker zetten.

Meer dan 220 steden en gemeenten steunen dit initiatief. Daarom openen ze uitzonderlijk hun deuren op zondag 23 september 2018. Ook Ninove doet mee!
Je kunt je zondagochtend tussen 9 en 12 uur als orgaandonor laten registreren. Jouw handtekening kan een leven redden; kom dus zeker langs en registreer je als orgaandonor!
Info: ‪ #makebelgiumgreatagain.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons