Ninove 02 Apr 2020 - 16u47
Broken Clouds
10.09°C

Stad verkoopt laatste perceel op KMO-zone Kapittelstraat

04 maart 2020
Stad verkoopt laatste perceel op KMO-zone Kapittelstraat

NINOVE – De gemeenteraad keurde donderdag 20 februari de onderhandse verkoop goed van het laatste perceel in deze KMO-zone. De kosten voor het afgraven van een illegale ophoging komen in mindering van de verkoopprijs en zijn ten laste van de koper, bv VT Technieken uit Appelterre.

“Dat perceel is indertijd zonder vergunning 80 cm opgehoogd met bouwafval”, gaf burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) als bijkomende uitleg. “De verkoper moet het perceel geschikt maken en daarom brengen wij de kosten van de afgraving in mindering van de verkoopprijs. Die was bepaald op € 258.382,15. De afgraafwerken en bijhorende kosten zijn op basis van drie offertes geraamd op € 28.799, waardoor de uiteindelijke verkoopprijs is vastgesteld op € 229.583,15.”

Bizar

“Wij zullen ons bij de stemming onthouden”, was de commentaar van Guy D’haeseleer (Forza Ninove). “Dat is een bizarre manier van werken. Wat zit in die 80 cm ophoging? Het lijkt me dat de stad die zelf moet afgraven vooraleer te verkopen en dus het goede voorbeeld moet geven. Als er asbest in zit, zal de koper met dat bedrag niet toekomen.”

“We moeten opletten om niet alles in een akte te willen opnemen”, repliceerde de burgemeester. “Wat doe je dan met de andere percelen, die al zijn verkocht? Het lijkt me een zeer faire deal, gelijkaardig aan de andere aktes.”

De verkoop is goedgekeurd, met onthouding van de oppositie (Forza en N-VA).

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons