Ninove 26 Feb 2020 - 04u10
Lichte regen
2.91°C

SOLVA kende al 10 percelen toe op bedrijventerrein Doorn Noord

14 augustus 2019
SOLVA kende al 10 percelen toe op bedrijventerrein Doorn Noord

NINOVE – In eerste instantie zijn 13 bedrijven weerhouden, waarvan 7 uit Ninove. SOLVA kende inmiddels 10 percelen toe, goed voor een tewerkstelling van meer dan 200 werknemers. Kandidaat-bedrijven kunnen nog tot 10 september een dossier indienen voor de resterende loten.

Een en ander vernam raadslid Stijn Vander Elst (Open VLD) van het stadbestuur. “SOLVA heeft in juli aan 10 bedrijven een definitieve plaats toegewezen. Het gaat om gehele of gedeeltelijke hervestigingen of uitbreidingen. Inmiddels lopen onderhandelingen met enkele geïnteresseerde bedrijven voor de resterende loten.”

Er is nog zo'n 32.057 m² netto bedrijfsoppervlakte vrij en nog 4.781,53 m² voor gemeenschapsvoorzieningen. De totale verkoopbare oppervlakte van de zone bedraagt 163.525 m² aan private bedrijfspercelen en 40.897 m² in gemeenschappelijke mede-eigendom.

“De vergunning voor het aanleggen van wegen en riolering is afgeleverd op 18 maart 2019. Er zijn geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek; de werken kunnen starten na de aanbesteding. De bedrijven kunnen hun omgevingsvergunning voorbereiden en offertes aanvragen, parallel met de aanleg van deze infrastructuur. Op die manier kunnen zij met de bouw beginnen onmiddellijk na het verlijden van de akte: binnen de vier maanden na het beëindigen van de infrastructuurwerken.”

Er worden geen archeologische vondsten verwerkt in het terrein zelf. De stad heeft wel gevraagd om een duiding van de vondsten te voorzien.

Ontsluiting

Volgens het stadsbestuur zouden SOLVA en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het principieel eens zijn over de aanleg van een lichtengeregeld kruispunt op de Aalstersesteenweg voor de ontsluiting van de bedrijvenzone. “De vergunning is verworven”, is hier de conclusie.

Bij het AWV horen wij een andere versie. Op 13 augustus meldt de persdienst ons: “Het proces over de N405 loopt nog en de gesprekken zijn nog aan de gang.”

Tweede oproep kandidaatstelling

Voor de resterende 4 vrije loten kunnen kandidaten een dossier indienen tot 10 september 2019. De voorwaarden en het kandidaatsdossier zijn terug te vinden op www.doornnoord.be.

- Op het plan in bijlage zijn de toegekende percelen aangeduid in roze/rood.
- Over de 3 blauw ingekleurde loten lopen de onderhandelingen.
- De witte loten zijn nog vrij: loten 5A, 6, 10 (zichtlocaties) en 11 (niet-zichtlocatie).

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons