Ninove 10 Apr 2020 - 09u18
Clear Sky
8.89°C

“Schaf die solidariteitsbijdrage af”

12 maart 2019
“Schaf die solidariteitsbijdrage af” De start up winkel, een van de initiatieven om de lokale economie aan te zwengelen.

NINOVE – Ilse Malfroot (Forza) heeft een uitgesproken mening over de solidariteitsbijdrage voor de handelaars van het kernwinkelgebied: afschaffen die handel. Voor de meerderheid vormt deze net een onderdeel van een groter strategisch commercieel plan.

De meerderheid keurde deze bijdrage eind 2017 al goed, maar de handelaars ontvingen hun eerste aanslagbiljet voor 2018 pas begin 2019. “De stad had dus zelfs de moed niet om zich tot de handelaars te richten vóór de verkiezingen”, schamperde ze tijdens de gemeenteraad van 28 februari j.l. “Bovendien variëren de bijdragen in zone 1 tussen € 300 en € 950, in zone 2 tussen € 200 en € 600. Grote commerciële ruimtes buiten het afgebakende kernwinkelgebied betalen zelfs tot € 850.”

Ze snapte de logica niet. “De handelaars zijn de enige doelgroep, die zijn administratieve en praktische ondersteuning zelf moet betalen. Dit is een verkapte belasting voor een doelgroep, die het al moeilijk genoeg heeft en niet op steun van de stad kan rekenen. Schaf die solidariteitsbijdrage dus af.”

Strategisch commercieel plan

Schepen van lokale economie Michel Casteur (Open VLD) verwees naar een studie over de problemen van de detailhandel. “Daaruit is een strategisch commercieel plan ontstaan. Om het centrum voldoende toekomstbestendig te maken moeten we investeren in de kerngebieden en ze afbakenen. Grotere zaken daarbuiten zullen ook mee genieten van het kernbeleid, dat gericht is op het hele grondgebied. De solidariteitsbijdrage is een eerlijke verdeling.”

De vertraging in aanslag heeft volgens zijn voorganger en opvolger Alain Triest (Open VLD) enkel te maken met de kinderziekten in de opstart van een nieuwe belasting. “De stad heeft inmiddels zelf al heel veel geïnvesteerd; de insinuatie dat we geen aandacht hebben voor de handelaars is grof.”  Ter illustratie toonde hij een ingekleurd sjabloon, waarop hij de verschillende initiatieven had bijgehouden.

“Die solidariteitsbijdrage is maar één element en kwam er op vraag van de handelaars om profiteurs tegen te gaan. En die bijdrage was lang voor de verkiezingen genoegzaam gekend. Jullie verklaarden mij trouwens gek om die beslissing in een verkiezingsjaar te nemen. We hebben de verdeling in zones zo correct mogelijk gedaan, maar je moet ergens een lijn trekken. In samenwerking met de centrummanager realiseerden we al heel wat: de andere inkleding van witte donderdag, de leegstandtaks, de gevelrenovatiepremie, de inrichtingspremie, de startup winkels. Daarover hoor ik jullie niet. Lees de studie en de resultaten ervan. Als we niets doen, is er binnen 10 jaar geen kernwinkelgebied meer.”

Op het einde van de discussie stemde de meerderheid tegen het voorstel om de solidariteitsbijdrage af te schaffen.

 

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons