Ninove 28 Feb 2020 - 12u12
Scattered Clouds
1.91°C

Doorn Noord tekent in op Green Deal ‘Bedrijven en biodiversiteit’

25 januari 2019
Doorn Noord tekent in op Green Deal ‘Bedrijven en biodiversiteit’

NINOVE – De projectpartners van Doorn Noord Door zetten volop in op een hogere biodiversiteit voor het bedrijventerrein. Dat doen ze door in te tekenen op de Green Deal 'Bedrijven en biodiversiteit'.

Innovatieve bedrijventerreinen vormen niet langer een oerwoud van asfalt en gebouwen, maar hebben aandacht voor natuur. Dit zorgt niet alleen voor een gezondere omgevingskwaliteit binnen en buiten de bedrijventerreinen. Het komt ook het imago van de bedrijven bij klanten, leveranciers, medewerkers en aandeelhouders ten goede.

Ook op Doorn Noord is ruimte gecreëerd voor groen en water. SOLVA en de stad Ninove willen daar op een structurele en permanente manier inzetten op een hogere biodiversiteit. Deze vormt één van de vier kernwaarden van dit duurzame bedrijventerrein.

Daarom stappen ze in de Green Deal ‘Bedrijven en biodiversiteit’ en het ondersteunend lerend netwerk. In het eerste jaar engageren Ninove en SOLVA zich onder meer om een groenbeheerplan van studiebureau Corridor cvba te vertalen in een ontwerpplan. Hierdoor krijgt de biodiversiteit van bij het ontwerp maximale kansen. In de daaropvolgende jaren vertaalt zich dit in de effectieve realisatie van een actieplan.

De continuïteit voor het beheer van de groen-blauwe dooradering op Doorn Noord is verzekerd door een gedegen parkmanagement. Van bij de verkoop van de percelen zal  dit juridisch verankerd zijn.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons