Ninove 09 Apr 2020 - 20u38
Clear Sky
21.86°C

Concrete invulling van bedrijven op Doorn Noord is bijna rond

25 januari 2019
Concrete invulling van bedrijven op Doorn Noord is bijna rond

NINOVE – De puzzel om de geselecteerde bedrijven in te passen in Doorn Noord raakt stilaan gelegd. Wellicht mogen ze in het vroege voorjaar van 2019 een voorstel verwachten voor een concreet perceel.

In november 2018 is via onderhandelingsgesprekken vooral de ruimtevraag van de kandidaat-bedrijven in kaart gebracht. Het is de bedoeling om de geselecteerde bedrijven zo efficiënt mogelijk in te planten op het bedrijventerrein.

Gepland was om in januari 2019 de weerhouden bedrijven opnieuw uit te nodigen en hen op basis van de globale inpassing in het inrichtingsplan een individueel perceel industriegrond voor te leggen.

Deze puzzel is echter nog niet volledig gelegd. Momenteel gebeurt een onderzoek naar de energie- en parkeerbehoefte van de kandiderende bedrijven. Eens deze hordes zijn genomen, mogen de geselecteerde bedrijven een concreet voorstel van perceel verwachten.

Op vlak van de infrastructuurwerken is het nog wachten op de vergunning. Wanneer deze afgeleverd is, kan ook de aanbesteding worden opgestart.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons