Ninove 30 May 2020 - 01u17
Few Clouds
23.16°C

“Ninouter is geen bedreiging voor de binnenstad en komt de verkeersveiligheid op de N8 ten goede”

08 december 2018
“Ninouter is geen bedreiging voor de binnenstad en komt de verkeersveiligheid op de N8 ten goede”

NINOVE – “De weigering van de bouwaanvraag voor ons project Ninouter komt niet als een verrassing”, aldus directeur Jan Du Bois van Mitiska Reim nv. Hij weerlegt de beweringen van schepen van mobiliteit Wouter Vande Winkel eerder deze week. “De strijd van het stadsbestuur tegen ons project is meer en meer de persoonlijke strijd aan het worden van één persoon op kosten van de Ninoofse belastingbetaler.”

De gemeenteraad gaf in juni 2017 aan het schepencollege de opdracht om een oplossing te zoeken uit de impasse in verband met Ninouter. Directeur Jan Du Bois: “Wij hadden goede hoop in een constructief overleg. Er zijn daarna ook verschillende overlegmomenten geweest met het stadsbestuur met uiteindelijk een ontwerp van overeenkomst. Bepaalde personen hebben dit overleg echter nooit serieus genomen en zijn heel de tijd blijven zoeken naar een stok om te slaan.”

Dat de schadeclaim van Mitiska zonder voorwerp is geworden, zoals schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel eerder beweerde, is volgens Jan Du Bois onjuist. “Hoewel de verlegging van de voetweg, die over onze site loopt, bij een tweede aanvraag inderdaad is goedgekeurd, heeft de eerste onwettige weigering ons veel tijd en dus geld doen verliezen. We zijn nog steeds van plan deze schade te verhalen op de stad als er niet snel een oplossing uit de bus komt.”

Ninouter vormt volgens hem geen bedreiging voor de binnenstad: er komen slechts 7 handelszaken, waarvan 4 winkels die verhuizen. Mitiska heeft daartoe ook een convenant ondertekend met de handelaarsverenigingen van de binnenstad.

Verkeersveiligheid

Ook de situatie op de Brakselsesteenweg zal verbeteren. “Het is inmiddels duidelijk dat de geplande heraanleg de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N8 zal verbeteren, zelfs met de komst van ons project. De files en kop-staart aanrijdingen door linksafslaande voertuigen zullen verleden tijd zijn. Dat een (groene) schepen van mobiliteit deze werken blijft tegenhouden is dan ook onbegrijpelijk en eigenlijk zelfs onverantwoord. De werken zullen de Ninovieter ook geen euro kosten, wij dragen zelf meer dan één miljoen euro bij.”

Volgens de schepen moet de stad door de aanleg van de twee keerpunten het tussenliggend stuk vernieuwen. Jan Du Bois is formeel: “Dit is een zoveelste leugen in dit dossier. Wij zullen vrijliggende fietspaden aanleggen langs de beide keerpunten. Als de stad dit in het tussenliggend stuk ook wil doen is dit haar keuze. Ook het bedrag van 1,3 miljoen is fel overdreven, aangezien de wegenis zelf hier gewoon kan blijven liggen. De aanleg van vrijliggende fietspaden langs de volledige N8 is trouwens een project, waarvoor de stad zich in het verleden al geëngageerd heeft ten aanzien van het Vlaams gewest. De timing van de uitvoering bepaalt ze zelf en is onafhankelijk van de aanleg van de beide keerpunten.”

Eenmansstrijd

“De strijd van het stadsbestuur tegen ons project is meer en meer de persoonlijke strijd aan het worden van één persoon op kosten van de Ninoofse belastingbetaler. De factuur loopt in de tienduizenden euro’s, ook voor ons trouwens. Het is ook niet enkel een strijd tegen ons, maar ook een strijd tegen een hogere overheid: het Agentschap Wegen en Verkeer, dat als enige betrachting heeft om de N8 vlotter en veiliger te maken.”

Jan Du Bois besluit: “Wij hopen dat we met het volgende stadsbestuur, net zoals dit het geval was met het vorige, opnieuw een normale dialoog kunnen voeren.”

Info: Ninouter.

MLI – Foto’s © Mitiska

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons