Ninove 28 Mar 2020 - 12u06
Clear Sky
6.53°C

Een verbinding tussen de Beverstraat en Ninia

16 juni 2018

NINOVE – De stad ondertekende vorige week de akte voor de aankoop van het pand Watté in de Beverstraat. Hier wil schepen Alain Triest een verbinding realiseren met het Ninia shoppingcentrum.

Met de aankoop heeft de stad een eerste stap gezet voor de verbinding van de beide handelskernen: de historische in het hart van de stad en het shoppingcentrum Ninia langs de Centrumlaan.

Het sloopdossier voor het pand Watté is in voorbereiding, aldus de schepen. “De familie kan er nog tot september blijven; het is de vijfde generatie en je moet hen de nodige tijd gunnen. Maar daarna slopen wij het gebouw om een voetgangersverbinding te realiseren tussen de Beverstraat en de achterkant van Ninia in de Kaardeloodstraat.”

Die verbinding is een noodzaak. “Een studie van handelsversterkende middelen heeft immers aangetoond, dat het historisch centrum te ver ligt van het shoppingcentrum. Mensen maken niet snel de omweg via de Centrumlaan om vanuit Ninia naar de Beverstraat te komen. Daarom zochten wij een manier om de beide samen te brengen. We zijn dan ook zeer blij dat we een eigenaar vonden die zijn pand aan de stad wou verkopen. Op die manier creëren wij een korte verbinding van pakweg 50 meter tussen de beide handelspolen.”

Het zal niet enkel een snelle doorsteek worden. “We willen ook veel aandacht besteden aan de inrichting ervan. Het moet echt een groene oase zijn midden de stad. Een rustpunt voor de winkelende mensen.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons