Ninove 07 Apr 2020 - 05u51
Scattered Clouds
8.72°C

Alexia D’hertoge van het GO Atheneum Ninove regio Dender valt in de prijzen

18 maart 2018
Alexia D’hertoge van het GO Atheneum Ninove regio Dender valt in de prijzen

Jaarlijks reiken de ‘Vrienden van het GO! – regio Dender’ prijzen uit aan leerlingen die op een bijzondere manier de waarden van het GO! beleven, toepassen en uitdragen. Ook afgelopen zondag verzamelden tientallen genodigden voor de academische zitting en de prijsuitreiking in aanwezigheid van Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!.

 “De prijuitreiking 2017-2018 die vandaag plaatsvond in zaal Gillade van het Lyceum in Aalst, leverde maar liefts 18 laureaten op.” vertelt Leo Van Biesen, voorzitter van de Vrienden van het GO! – regio Dender. “Zij werden letterlijk in de bloemetjes gezet door Raymonda Verdyck en elk project kreeg een cheque van 200 euro voor hun verdienste. Het prijzengeld dient voornamelijk om dit soort initiatieven verder aan te moedigen.”

Verschillende projecten van verschillende GO!-scholen in de Denderstreek vielen in de prijzen. Bij de basisscholen zetten ouders, leraren en leerlingen zich bijvoorbeeld in rond een ‘ouderenweek’ of een ‘voorleesweek’. In het secundair vielen projecten op zoals ‘Steun aan de kinderkankerafdeling UZ-Gent’ of de ‘Special Olympics’, en zelfs internationale projecten werden gelauwerd zoals ‘Scholenbouw in Libanon’. Twee leerlingen kregen als ‘verdienstelijke leerling’ een speciale vermelding: Alexia D’hertoge van het Atheneum Ninove en Inas Hamdan Tsouli van De Handelsschool Aalst. Alexia componeerde een lied voor de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Brussel, dat ze ook live bracht na afloop van de academische zitting. Inas gebruikte sociale media en Facebookgroepen om medeleerlingen te helpen bij hun schooltaken en toonde zo hoe inclusief onderwijs in de praktijk kan werken.

“Het is mooi om zien hoeveel warmte er uitgaat van dergelijke projecten.”, beklemtoont Raymonda Verdyck in haar speech tijdens de academische zitting. “Onze samenleving is superdivers en het pedagogisch project van het GO! trekt voluit de kaart van ‘samen leren samenleven’, de baseline van ons PPGO!. Deze projecten dragen bij tot een samenleving waar iedereen zich thuis voelt met het nodige respect voor elkaar. En ze tonen in de praktijk hoe je dit als betrokken leerling elke dag mogelijk kan maken.”

“Ook de volgende jaren willen de ‘Vrienden van het GO! regio Dender’ inzetten op de ondersteuning van de waarden van het GO!. Ondermeer een financiële tegemoetkoeming aan kansarme leerlingen in nauwe samenwerking met het GO! CLB Dender zal verder worden uitgebouwd.”, vertelt de voorzitter Leo Van Biesen.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons