Ninove 31 Mar 2020 - 17u26
Clear Sky
2.06°C

Prikacties bij Carrefour in Ninove

10 februari 2018

#Ninove - Zaterdagmorgen hebben vakbondsafgevaardigden, werknemers en sympathisanten er de normale opening om 8u30 belemmert om op die manier uiting geven aan hun werkonzekerheid als gevolg van de 1233 ontslagen die door Carrefour vorige maand werden aangekondigd. Hypermarket Ninove zal hierbij de dans zeker niet ontspringen (NMJT)

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons