Ninove 28 Mar 2020 - 20u11
Clear Sky
12.57°C

Mama’s ingeburgerd in Ninove dankzij Europees fonds

19 december 2017
Mama’s ingeburgerd in Ninove dankzij Europees fonds

#Ninove - Dankzij de middelen van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) organiseerde de stad Ninove in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering een traject ‘Inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen’. Zo krijgen kwetsbare, anderstalige mama’s én hun kinderen extra kansen!

11 anderstalige en kwetsbare mama’s stapten op 19 september 2017 in het AMIF-project van de stad Ninove.
Tijdens wekelijkse bijeenkomsten, begeleid door een verpleegkundige van Kind en Gezin (opvoedingsondersteuning), een begeleider van Leerpunt (Nederlandse taal) en een leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie (Agentschap Integratie en Inburgering) kregen ze een inburgeringscursus op maat.

Nederlandse les door Leerpunt - Basiseducatie

Alle mama’s zijn laaggeletterd, maar dankzij de begeleiding door Tina van Leerpunt, Basiseducatie maakten ze kennis met de Nederlandse taal. Ondertussen kennen de moeders én de kinderen al heel wat Nederlandse woorden.

Maatschappelijke Oriëntatie door Agentschap Integratie en Inburgering

Er werd door de leerkracht Catalina met de mama’s gewerkt rond verschillende thema’s die belangrijk zijn voor het dagelijkse leven van de moeders in België, zoals gezondheidszorg, publieke dienstverlening, vrije tijd, opvoeding en onderwijs. De mama’s trokken o.a. naar het zwembad van Ninove met Catalina van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Opvoedingsondersteuning door Kind en Gezin

Er is ook veel aandacht voor de kinderen, die ook op de sessies aanwezig mogen zijn. De verpleegkundige en gezinsondersteuner van Kind en Gezin (Lieve en Hosnia) geven de moeders advies rond opvoeding, gezonde voeding, bewegen, spelen… en op het vergroten van ontwikkelingskansen voor deze kinderen en gezinnen.

Op dinsdag 19 december 2017 sloten de mama’s en hun begeleiders hun traject af. Ze zijn al goed geïntegreerd, staan sterker in hun schoenen, nemen deel aan activiteiten in de gemeente en zijn de Nederlandse taal machtig wat belangrijk is om deel uit te maken van de gemeenschap waar ze wonen.

De moeders zijn afkomstig uit Congo, Kameroen, Marokko, Albanië, Guinee, Pakistan…

  • Dit project kwam er met de steun van het Europese Asiel en Migratiefonds. Het is een samenwerking tussen het Agentschap Integratie en Inburgering, Kind en Gezin, Leerpunt en het Centrum voor Basiseducatie.

  • Het doel van het AMIF-project is het verhogen van de ontwikkelingskansen van de kinderen, en de integratie en versterking van de moeders.

 

 

 

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons