Ninove 04 Apr 2020 - 15u34
Few Clouds
14.95°C

FEEST! Een ontmoeting tussen levensbeschouwingen.

07 december 2017

Ninove - De stad Ninove organiseerde in samenwerking met verschillende levensbeschouwelijke verenigingen uit Ninove (Vrijzinnige en Evangelische Christenen, Moslims, Rooms Katholieken) een dialoogavond. Thema van de avond was ‘Feest!’

Tijdens deze dialoogavond kon je mensen met verschillende levensbeschouwing ontmoeten. Door met elkaar in dialoog te treden kan je er verschillen en gelijkenissen in visie, ervaringen en traditie ontdekken. Een boeiende avond waarin je de culturele en religieuze aspecten van feest nader leert kennen.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons