Ninove 29 Mar 2020 - 17u48
Broken Clouds
4.91°C

Tentoonstelling 160 Jaar Liberalisme in Ninove geopend

25 november 2017

Ninove - Het plan voor een tentoonstelling over 160 jaar Liberalisme in Ninove borrelde voor het eerst op ergens eind 2015, begin 2016. Het was Sophie De Strycker die er ons toen aan herinnerde dat het in 2017 160 jaar geleden zal zijn dat de “Liberale Associatie kanton Ninove” werd opgericht. Ze wilden dit niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Er vormde zich een werkgroep van enkele mensen die hun schouders wensten te zetten onder de organisatie van een tentoonstelling, een liberale gazet en een stadswandeling (die laatste is voorzien in het voorjaar). Ze begonnen in de lokale (en sociale) media over onze plannen te communiceren om zo het grote publiek te kunnen bereiken met de vraag om hun interessant materiaal aan te leveren. Er werd een timing opgesteld naar 24 november 2017 toe, de datum waarop de tentoonstelling officieel zou openen dag op dag 160 jaar na de oprichtingsvergadering van de liberale associatie in 1857.

Ze vergaderden regelmatig om de plannen verder te concretiseren, maar de laatste weken namen de tijdsdruk en stress wel serieus toe. Men kan zich niet voorstellen hoeveel dingen komen kijken bij het organiseren van een tentoonstelling. Ze vroegen de werkgroep op een bepaald moment zelfs af of ze nog wel tijdig zouden klaar geraken met alles. Maar nu is het zover en het is hun gelukt! “Als coördinator van de werkgroep kan ik me alleen maar gelukkig prijzen met de inzet van al onze leden: Michel Bellemans, Corinne Vanbelle, Jannick Violon, Henri Evenepoel, Margot De Vos, Claude Den Dauw en Paula Van Garsse. Zonder hen was dit nooit gelukt. Ook op het Liberaal Archief te Gent, Erfgoedcel Denderland, Open VLD Ninove en Liberale Vrouwen Ninove hebben we kunnen rekenen voor de nodige ondersteuning.

160 jaar is een lange periode, maar toch zijn we erin geslaagd om uit elke periode materiaal te vinden. Alle leveranciers van het materiaal bedanken zou dit ganse artikel in beslag nemen, maar in onze liberale gazet die we hebben uitgebracht en verkrijgbaar is op de tentoonstelling bedanken we hen wel bij naam. Je vindt in die krant een mooie compilatie uit het materiaal dat we tentoonstellen. Blikvangers zijn ongetwijfeld de vele vlaggen van de liberale verenigingen. Naast de politieke partijen zijn dat dan de liberale sociale werken (mutualiteit en vakbond), de toneelvereniging (rederijkerskamer de Witte Waterbloem), het Willemsfonds, de fanfare Voorwaarts, de turnclub Sparta en de vrouwen-, senioren- en jongerenbewegingen (oa. Liberale Jonge Wacht). Luc D’herde heeft het grootste deel van die vlaggen binnengebracht, we konden onze ogen niet geloven toen we die zagen. Ook de vele verslagboeken zijn pronkstukken, de oudste van bij de oprichting in 1857 zelf, de handtekeningen en namen van de stichters incluis. Het Liberaal Archief stelde het ons ter beschikking. Het is één van hun oudste stukken. Een aantal verslagboeken hebben we laten inscannen en uitprinten zodat je ze kan doornemen in de leeshoek ‘Roosevelt’ die we gecreëerd hebben. Andere blikvangers zijn een uniform en filmbandje van de fanfare, verkiezingscampagneliederen uit de jaren ’80 van de Centrumlijst met kandidaten Etienne Cosyns en Roland De Rouck, en natuurlijk ook heel wat verkiezingspropaganda van doorheen de decennia. We hebben ons trouwens niet beperkt tot VLD. Ook Banier met kopstuk Louis Waltniel maken onlosmakelijk deel uit van de liberale geschiedenis van Ninove”.

De tentoonstelling is geopend vanaf 25 november tot en met 10 december en dit van 10u tot 18u elke dag behalve op maandagen.

 

Luister hier naar de toespraak van Herman De Croo.

https://www.youtube.com/watch?v=3y8RrxGPVNM&feature=youtu.be

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons