Ninove 01 Apr 2020 - 02u42
Clear Sky
6.1°C

Witte lintjes tegen geweld en ongewenst seksueel gedrag

17 november 2017
Witte lintjes tegen geweld en ongewenst seksueel gedrag

Van 17 tot 25 november 2017 vindt de witte lintjes actie plaats van Vrouw & Maatschappij - CD&V politica, op vrijdag 17 november werd er een actie gehouden aan het Ninia-shoppingcenter om de thema onder de aandacht te brengen. Voorzitster van Vrouw & maatschappij Ninove, Karin De Coninck, bijgestaan door oa Marc Nachtergaele en Franky D' Hauwer legt kort uit waarover de actie gaat :  

Dit jaar dragen we een wit lintje tegen geweld en ongewenst seksueel gedrag (intimidatie) op het werk. Een heel actueel thema dezer dagen.

Ongewenst seksueel gedrag op het werk is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd

Geweld of seksuele intimidatie kan intern of extern zijn: interne feiten doen zich voor tussen collega’s of tussen leidinggevenden en collega’s, externe feiten gaan uit van klanten, cliënten of patiënten. De sectoren die het meest gevoelig zijn voor seksuele intimidatie op het werk zijn sterk hiërarchisch georganiseerde sectoren evenals de horeca, de handel, de politie, transportbedrijven en ziekenhuizen.

Vrouw & Maatschappij - CD&V politica vraagt maatregelen om geweld en ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer aan te pakken.

Foto's Giovanni Neckebroeck 

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons