Ninove 10 Apr 2020 - 09u12
Clear Sky
8.89°C

Actie zwaar vervoer op het grondgebied Ninove

14 november 2017
Actie zwaar vervoer op het grondgebied Ninove
Ninove - De verkeersdienst van de politiezone Ninove voerde op maandag 13/11/2017 tussen 09.00 uur en 12.30 uur een verkeersactie uit in het kader van zwaar vervoer op het grondgebied Ninove.
De actie was tevens in samenwerking de PZ Haaltert / Denderleeuw.
 
Er werden 91 voertuigen onderworpen aan een controle.
Zowel het voertuig als de boorddocumenten werden gecontroleerd.
Elke bestuurder werd tevens onderworpen aan een ademtest.
Er werd één positieve speekseltest afgenomen. Het rijbewijs werd ingetrokken voor een periode van 15 dagen.
 
De verkeersactie was in samenwerking met volgende externe diensten:
  • Wegensinspectie
  • FOD Mobiliteit en vervoer
  • Vlaamse belastingdienst
  • Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
 
De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) scande 1699 voertuigen. Er werd voor een bedrag van 10378 € geïnd. Er werden tevens 3 voertuigen getakeld.
 
Er werden 3 voertuigen begeleid naar de weegbrug te Wetteren. Er werden  geen overtredingen vastgesteld. De overlading bleef binnen de wettelijke marge.
 
Tevens werden ook volgende andere inbreuken vastgesteld:
  • Er werd 1 waarschuwing geschreven voor een defect stoplicht
  • Niet-verzekerd en niet-ingeschreven voertuigen voertuig waarbij de technische keuring eveneens was verlopen (1)
  • Eén bestuurder was geen drager van zijn rijbewijs en kon geen boorddocumenten voorleggen
  • 1 onmiddellijke inning voor een verlopen keuringsbewijs bij een vrachtauto (990 €)
  • Er werden 4 inbreuken vastgesteld op de wettelijke  maximum toegelaten afmetingen (1680 €)

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons