Ninove 29 Mar 2020 - 18u23
Broken Clouds
4.91°C

N-VA: ‘WZC Klateringen doet aan sluikstorten’

05 oktober 2017
N-VA: ‘WZC Klateringen doet aan sluikstorten’

Door technische problemen met de afvoer van vuil water bij het WZC Klateringen, liepen er de voorbij dagen vele liters afvalwater naar een open gracht tussen de Polderbaan en de Centrumlaan. De reden zou een losgekomen buis zijn. In eerste instantie viel de vervuiling nog mee, maar om de herstelling te kunnen uitvoeren, werd ook het bezinksel uit de put naar de beek gepompt.

Pot verwijt ketel

Buurtbewoner Joost Arents (N-VA) is alles behalve te spreken over de gang van zaken: ‘Enkele maanden geleden kreeg ik, net als alle andere aangelanden, een dreigbrief van het WZC Klateringen. Die was ondertekend door schepen Lieven Meert en de OCMW secretaris Carine Coppens. Daarin stond in niet mis te verstane woorden dat zij PV zouden laten opstellen tegen iedereen die nog afval zou gooien in de gemeenschappelijke open gracht. Er werd zelfs vermeld dat de kosten voor opruiming, 37.000 euro, zouden worden verhaald op de sluikstorters. Het is dan ook hallucinant dat net het WZC zelf nu voor zware vervuiling van de beek zorgt door zwaar vervuild afvalwater in de beek te lozen.’

De stad relativeert

OCMW-voorzitter Lieven Meert (Samen) erkent de problemen met de afwatering. ‘Het afvalwater van de keuken  wordt verzameld in een put. Van daar wordt het rechtstreeks naar de riolering  gepompt. De aansluiting op dat systeem raakte defect en we hebben onmiddellijk een firma gevraagd om dit te  herstellen. Dat is woensdagmiddag ook gebeurd’, zegt Meert. 

‘In tussentijd moest onze keuken blijven verder werken om de 169 bewoners te kunnen voorzien van maaltijden. Dat afvalwater moest dus weg en is weggepompt naar de gracht achteraan het terrein.We hebben voor dat afvalwater tijdelijk een omweg moeten gebruiken om het af te voeren naar de riolering. Mochten er toch nog vetresten over blijven in het gras van die gracht, dan gaan we die uiteraard opruimen want ook wij hechten belang aan een propere buurt’, aldus de OCMW-voorzitter.

 

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons