Ninove 10 Apr 2020 - 12u37
Clear Sky
8.89°C

GO! ATHENEUM NINOVE OPENT DE DEUREN VOOR NIEUWE LEERLINGEN EN HUN OUDERS

11 september 2017
GO! ATHENEUM NINOVE OPENT DE DEUREN VOOR NIEUWE LEERLINGEN EN HUN OUDERS

Tijdens het begin van het schooljaar 2017-2018 besteedt het GO! Atheneum Ninove extra zorg aan het verwelkomen van hun nieuwe leerlingen. Het GO! Atheneum Ninove is een school voor zowel 2de als 3de graad binnen het ASO, BSO, KSO en TSO. Dit schooljaar hebben een 650-tal leerlingen een studierichting gekozen binnen het onderwijsaanbod van deze school waarin ze hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien.

Via onthaaldagen en een infoavond probeert de school zowel de leerlingen als de ouders intensief te betrekken bij het schoolgebeuren. “De eerste schooldagen zijn verstreken en als school zijn we er ons natuurlijk van bewust dat de overgang van de eerste naar de tweede graad secundair onderwijs een aanpassing is voor vele nieuwe leerlingen.” zegt mevrouw Helga Van der Elst, directeur van het Atheneum Ninove.

Om deze reden organiseert de school verschillende activiteiten om hun nieuwe leerlingen kennis te laten maken met de schoolomgeving. Op 7 en 8 september werden door het lerarenteam onthaaldagen voor de derdejaars georganiseerd met onder andere teambuilding, workshops en een GPS-zoektocht op de campus.

Op dinsdag 19 september worden ook de ouders van de nieuwkomers betrokken via een onthaalavond. “Hoewel hun kinderen de schoolbanken vullen, is het ook belangrijk de ouders van deze kinderen te betrekken. Goede afspraken maken goede vrienden.”

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons