Ninove 04 Apr 2020 - 22u11
Few Clouds
14.95°C

Geen leemontginning in Diepe Straten

06 september 2017
Geen leemontginning in Diepe Straten

 

Ninove - De vergunningsaanvraag voor de leemontginning nabij de ‘Diepe Straten’ in Ninove werd ingetrokken door de initiatiefnemer. De intrekking gebeurde op basis van het negatief advies van de stad en Ruimte Vlaanderen.

Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) en schepen van Leefmilieu en Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen) reageren alvast tevreden dat het dossier zelf door de aanvrager ingetrokken werd. “Dit bevestigt de kwaliteit en de kracht van de argumentatie in het negatief advies,” vertelt De Jonge, “Positief is dat erkend wordt dat de huidige aanvraag onvergunbaar is.”

Of een eventuele leemontginning daarmee definitief van de baan is blijft een open vraag. “De initiatiefnemer kan altijd een nieuwe vergunning aanvragen,” zegt Vande Winkel, “We zullen met het bestuur dus alert moeten blijven in dit dossier.” Het bestuur is er wel van overtuigd dat een nieuwe aanvraag met de omvang en impact van de huidige aanvraag weinig waarschijnlijk is. Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan laat immers geen volledige opvulling van de putten toe, wat bij de huidige aanvraag het grootste deel van de transporten door dichtbevolkt gebied met bijpassende hinder met zich mee zou brengen.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons