Ninove 02 Jun 2020 - 06u11
Overcast Clouds
18.93°C

Ninoofse politie stelde al 138 overtredingen vast tegen corona-maatregelen

09 april 2020
Ninoofse politie stelde al 138 overtredingen vast tegen corona-maatregelen

NINOVE – De lokale politie ziet er streng op toe, dat burgers zich aan de opgelegde corona-maatregelen houden. Ninovieters houden er zich goed aan, maar toch moesten de agenten al 138 processen-verbaal (pv's) uitschrijven.

Vele burgers nemen hun burgerzin ter harte en melden situaties, die een bedreiging vormen voor de openbare gezondheid. Ze maken onder andere melding van samenscholingen en geplande feestjes.

De politie neemt deze oproepen zeer ernstig en maakte een uitgebreide hotspot-lijst: plekken die de politieploegen elke dag meermaals bezoeken, ook met anonieme patrouilles, eenmanspatrouilles, patrouilles per fiets en te voet.

Zien burgers zaken, die in overtreding zijn met de opgelegde corona-maatregelen, dan melden zij die best aan de politie via het nummer 112. Deze trekt de meldingen altijd na.

Boetes

Sinds 25 maart moet de politie hoe dan ook onmiddellijk overgaan tot het opstellen van een proces-verbaal en een boete uitschrijven, tenzij er sprake is van goeder trouw.

  • Meerderjarige overtreders kunnen de zaak snel afhandelen door een minnelijke schikking van € 250 te betalen. Indien niet, dan volgt een dagvaarding, met een mogelijk hogere sanctie tot gevolg.
    Bij een tweede overtreding volgt opnieuw geverbaliseerd en is geen minnelijke schikking meer mogelijk.
  • Als een minderjarige een overtreding begaat, is er nooit een onmiddellijke minnelijke schikking. De burgerlijk verantwoordelijke, in de meeste gevallen de ouders, worden verhoord en op hun plichten gewezen.
  • Bij handelszaken, die zich niet houden aan de wettelijke voorschriften (bv. wanneer ze open zijn terwijl ze geen essentiële producten verkopen of als ze de sociale afstand niet respecteren), volgen een pv en een voorstel tot onmiddellijke minnelijke schikking van € 750. Gaan ze hier niet op in, dan krijgen ook zij een dagvaarding van het parket.

Samenscholingen

Sinds 16 maart stelde de politie 138 inbreuken vast tegen de corona-maatregelen. Er zijn pv’s uitgeschreven voor:

- samenscholingen (91),
- niet-essentiële verplaatsingen (39),
- het openhouden van een niet-essentiële handelszaak (4),
- het spuwen in de richting van medewerkers of veiligheidspersoneel (4).

Op basis van een administratief verslag van de politie is op 8 april ook een plaatsverbod opgelegd aan 5 jongeren. Daardoor mogen zij tot en met 7 mei niet meer komen op plaatsen, waar ze samenschoolden of waar regelmatig overlast is.
Volgende week vinden nieuwe hoorzittingen plaats, waarbij 5 jongeren eveneens een plaatsverbod zullen opgelegd krijgen.

De politie hield ook al 18 mensen bestuurlijk aan. In de meeste gevallen is die maatregel genomen om de inbreuk (samenscholen) te stoppen nog voor ze goed en wel was begaan om zo de openbare orde (gezondheid) maximaal te kunnen garanderen. De overtreders zijn maximaal 12 uur aangehouden.

Burgemeester Tania De Jonge besluit: “Ik ben heel tevreden over de inzet van onze politie. Het is niet evident om de vele maatregelen te handhaven. Handhaving is absoluut noodzakelijk in het belang van de volksgezondheid. Door mijn dagelijkse contacten met de commissarissen en de korpschef word ik op de hoogte gehouden van de aanpak en het aantal overtredingen. Ik kan er trouwens niet genoeg op hameren dat het naleven van de maatregelen levens kan redden, hou je er dus zeker aan!”

Info: 0800 14 689 – www.info-coronavirus.bewww.ninove.be/corona - 054-50 50 50 (van 8.30 uur tot 16 uur, niet op vrijdagnamiddag) – Meldingen via 112.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons