Ninove 02 Jun 2020 - 04u31
Overcast Clouds
18.93°C

De Dender liep even bijna leeg

06 april 2020

POLLARE – Een bevreemdend gezicht maandag 6 april. De Dender stond op een uiterst laag peil. De oorzaak zou wellicht te wijten zijn aan de schotbalken van het sas in Pollare. Inmiddels is de toestand genormaliseerd.

“Het waterpeil stond naar schatting anderhalve meter lager dan normaal”, aldus Fons Van Der Poorten. Samen met een aantal vrienden onderhoudt hij de aanlegsteiger aan De Zwarte Flesch in Pollare. “We zijn gealarmeerd rond halfvier, dat de Dender hier heel laag stond. De precieze oorzaak ken ik ook niet, het zou te maken hebben met de balken aan het sas hier verderop.”

De aanlegsteiger lag door de lage waterstand helemaal naar beneden en ook de boten stonden amper in het water. “De boten zullen denk ik geen schade ondervinden, zolang er nog water onder staat. De aanlegsteiger kan wel beschadigd zijn. De verankering ervan is het eerste wat we zullen nakijken als het peil terug op de normale hoogte staat.”

Dat kan vrij snel gebeuren, aangezien het peil van de Dender terug vrij snel stabiliseerde.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons