Ninove 02 Apr 2020 - 17u48
Broken Clouds
10.09°C

Ook Ninove toont zijn dank voor de mensen uit de zorgsector

20 maart 2020

NINOVE - Er werd opgeroepen om op vrijdag 20 maart, om 12 uur 's middags, een wit laken of witte handdoek uit het raam te hangen.

Deze actie is er om zorgverleners, vrijwilligers en iedereen, die ons door deze coronacrisis heen helpt, een hart onder de riem te steken. En ook de Ninovieters bleven niet onopgemerkt. Wij schoten enkele beelden op de Centrumlaan.

Uiteraard bleef deze actie niet beperkt tot de Centrumlaan. Ook in andere straten en deelgemeenten van onze stad waren er huizen waar de witte doeken uit de ramen wapperden, vergezeld van een warm applaus voor al deze mensen, en terecht!!

BDB

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons