Ninove 02 Apr 2020 - 15u34
Clear Sky
0.6°C

Vandalen vernielden grafzerken op stedelijke begraafplaats Ninove

12 maart 2020

NINOVE – Vandalen hebben enkele grafzerken beschadigd op de stedelijke begraafplaats. Gratien De Decker is er het hart van in. “De zerk van onze vader en de aanliggende grafsteen zijn omvergeduwd. Dat is niet het enige voorval. Blijkbaar komt hier regelmatig een bende langs.” Camera’s en een verscherpt toezicht zouden de daders moeten kunnen traceren en dergelijk vandalisme voorkomen.

De opstaande grafsteen van oudstrijder Frans De Decker ligt omver, net als deze aan de achterzijde. “Mijn schoonzus Anneke, de vrouw van Rufijn, komt regelmatig naar het kerhof”, vertelt ons Gratien De Decker. “Vorige week heeft ze dat ontdekt. De beide graftstenen staan met de rug naar elkaar en zijn omver geduwd of gestampt. Bij andere graven daarnaast zijn onder andere sierurnen kapot gestampt. Van het personeel hier hoorde ik dat vorig jaar op het columbarium verschillende herdenkingsplaten zijn kapot geslagen.”

Dat is dus geen eenmalige daad van vandalisme. “Ik noem het grafschennis en daar staan zware straffen op. Veel mensen brengen trouwens maar een keer per jaar een bezoek aan het kerkhof. Wellicht zijn er dus meer gevallen, die nog niet zijn vastgesteld. Ik heb alleszins bij de politie van Ninove een klacht tegen onbekenden neergelegd.”

Gratien vraagt zich af hoe het zit met de controle van de begraafplaats. “Er hangt een camera langs de kant van de Denderhoutembaan. Maar zijn de toegangen ’s avonds afgesloten? Komt de politie regelmatig langs voor controle? Ik hoop dat – als mensen dit lezen of zien – ze ook attent zullen zijn op verdachte personen in de omgeving.”

Maatregelen

“Recent zijn aan de beide toegangen van de begraafplaats camera’s geïnstalleerd”, aldus burgemeester Tania De Jonge. “In het verleden zijn er nog klachten geweest. Naar aanleiding van dit incident heb ik de politie gevraagd om hierop alerter te controleren. De begraafplaatsen hebben bij politiebesluit openings- en sluitingsuren. Als mensen buiten deze periode op de begraafplaats worden betrapt, kunnen we ze bestraffen.”

“De politie zal ook op willekeurige tijdstippen controles uitvoeren. In Appelterre hadden we een tijd terug met gelijkaardige problemen te kampen en door die controles is het vandalisme er gestopt. Ik hoop dat we de daders in Ninove via de camerabeelden kunnen herkennen en bestraffen voor grafschennis. Dat is immers bijzonder ernstig en heel pijnlijk voor de familie. De gemeenschapswachten zullen ook extra controles doen op woensdagnamiddag en tijdens de vakantieperiodes.”

MLI

Het strafwetboek artikel 453: “Hij die opzettelijk een graf schendt of enig op een begraafplaats opgericht gedenkteken opzettelijk en wederrechtelijk vernielt of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.”

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons