Ninove 06 Apr 2020 - 15u10
Clear Sky
17.74°C

Natuurpunt Ninove klonk op het oude en het nieuwe werkingsjaar

11 januari 2020

NINOVE – Natuurpunt Ninove beheert in de Ninoofse regio momenteel een hele reeks natuurgebieden. Voor de aankoop en het beheer ervan kunnen ze – naast de subsidies en legaten – ook rekenen op giften uit lokale initiatieven. Zoals de steun van Publiburo. We vernamen een en ander op hun nieuwjaarsreceptie.

De leden van Natuurpunt bliezen zaterdagavond 11 januari verzamelen in het Oud Stadhuis voor de nieuwjaarsreceptie. Ook hier was er tijd en gelegenheid om terug te kijken naar het afgelopen jaar en vooruit te blikken naar 2020.

Natuurpunt heeft in Ninove al heel wat natuurgebieden verworven. Voorzitter Wouter Mertens: “In totale oppervlakte zowat het dubbele van het Neigembos. Daar proberen we de bestaande natuurwaarden op te krikken en meer kansen te geven aan dieren en planten.”

Voor niets gaat de zon op, ook op het vlak van natuurbeheer. “We kopen gemiddeld 5 ha aan per jaar, ongeveer 10 voetbalvelden. Daarvoor hebben wij jaarlijks meer dan € 100.000 nodig.”

Het geld hiervoor haalt Natuurpunt uit aankoopsubsidies en ondersteuning door de Vlaamse en lokale overheden, uit giften en legaten en de opbrengst van de eigen activiteiten. Vorig jaar kregen ze ook een welgekomen steuntje in de rug van Publiburo.

Jan Adam: “Het is eigenlijk een initiatief van onze zoon; die is jonger en heeft andere ideeën. Als lokaal reclamebedrijf steunen wij Ninoofse verenigingen en hier lag een goede kans om aan te tonen dat economie en natuur hand in hand kunnen gaan. We geven elk jaar een kalender uit en voor elk factuurbedrag van € 500 doneren wij € 1 aan Natuurpunt. Dat is het equivalent van 1 m2.. Geven is altijd leuk en dus kunnen wij vanavond € 777 schenken.”

Voor Wouter Mertens is elke gift zeer welkom, want ook 2020 belooft een druk natuurjaar te zijn. “We gaan naar een regionale samenwerking met alle Natuurpuntafdelingen uit de Denderregio, zoals we dit al doen met ons tijdschrift. Via een vzw zullen we elkaar beter kunnen ondersteunen op verschillende vlakken. We willen dus professioneler tewerk gaan.”

En wat blijft hem bij van 2019? "Vooral de polarisering rond het klimaat, terwijl we toch allen in hetzelfde schuitje zitten."

Info: Natuurpunt NinovePubliburo.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons