Ninove 04 Apr 2020 - 23u19
Few Clouds
14.95°C

Het vuurwerkverbod: een eerste beperkte evaluatie - Update

03 januari 2020
Het vuurwerkverbod: een eerste beperkte evaluatie - Update Op het Gemeenteplein in Meerbeke lieten 'feestvierders' de restanten van hun vuurwerk achter. Ze zijn wellicht dus ook een van de eerste zwerfvuileriken van 2020.

NINOVE – Is het vuurwerkverbod bij de overgang van oud naar nieuw opgevolgd? We vroegen burgemeester Tania De Jonge en korpsoverste Philippe De Cock om een eerste evaluatie.

Vanaf 1 januari 2020 is vuurwerk volgens het nieuw politiereglement nooit meer toegelaten. In hoofdstuk 4 Openbare rust en overlast, afdeling 2, artikel 4 staat: “Het afsteken van vuurwerk, vreugdeschoten, Bengaals vuur, voetzoekers, wensballonnen, carbuurkanonnen, schrikkanonnen, alarmkanonnen en knal- of rookbussen is verboden.”

Al in november van vorig jaar had burgemeester Tania De Jonge beslist om geen vergunningen meer toe te staan, wat toen nog mogelijk was. De reden: het dierenwelzijn en gevaar voor ongevallen bij gebruikers en omstaanders. De politie zou instaan voor de handhaving en boetes uitschrijven bij vaststellingen. Overtreders riskeerden een boete van maximaal € 350.

Burgemeester De Jonge in een eerste reactie: “We hebben nog geen echte evaluatie gehad over de opvolging van het vuurwerkverbod. Ik heb alleen vastgesteld, dat bijvoorbeeld in Nederhasselt veel minder vuurwerk is afgestoken dan de jaren voordien. Uit een eerste voorlopige briefing blijkt minder vuurwerk te zijn aangestoken, maar nogmaals dit is op basis van eerste gegevens. Waar dit wel gebeurde en wanneer de gebruikers zijn betrapt, zoals in Appelterre, heeft onze politie een proces-verbaal opgesteld. Ik kreeg een aantal mails van vuurwerk, maar heb de mensen erop gewezen dat ze meteen 101 moesten bellen. We blijven actief promoten dat vuurwerk verboden is."

Philippe De Cock (korpsoverste lokale politie Ninove): “Globaal genomen is het verbod op vuurwerk inderdaad vrij goed opgevolgd. Niet alleen waar ik woon hoorde je opvallend minder knallen, ook elders was dit het geval. Alleen in Appelterre heeft een ploeg van onze mensen een GAS-vaststelling moeten doen. Dus op dat vlak was het een eerder rustige nacht, niet wat betreft de alcohol- en snelheidscontroles.”

Er zijn 10 klachten via 101 binnen gekomen. Een boete is uitgeschreven. De politie is 9 keer ter plaatse geweest, maar kon niets meer vaststellen.

Opvolging

Willen nieuwe maatregelen van de overheid ook effectief werken, dan zijn hiervoor een aantal voorwaarden noodzakelijk.

Er moet vooreerst een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak bestaan. In tweede instantie moet de overheid hierover duidelijk en ruim op voorhand communiceren. Een zo groot mogelijke groep burgers moet zich op termijn die norm eigen maken en er ook consequent naar handelen. De overheid moet tenslotte waken over de opvolging van de maatregel, inclusief het sanctioneren van de overtreders; zo niet is het een loze beslissing en holt het de macht van de overheid uit. Zowel de bewustmaking als het toezien op de naleving zijn een werk van lange adem.

Voor sommigen is een verbod, hoe verantwoord ook, natuurlijk eerder een uitdaging om het te overtreden dan een reden om er zich aan te houden.

MLI

“Wie heeft zichzelf nog nooit betrapt op een slechte of domme daad, om geen enkele andere reden dan dat hij weet dat het niet mag?” (vrij vertaald uit ‘The Black Cat’ van E.A. Poe, even vrij naar Sint-Augustinus).

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons