Ninove 03 Apr 2020 - 09u50
Few Clouds
6.28°C

Shop & Go-zones moeten zoekverkeer en parkeerdruk verminderen

22 augustus 2017
Shop & Go-zones moeten zoekverkeer en parkeerdruk verminderen

Ninove - Het Shop & go systeem in de Ninoofse winkelstraten is van start gegaan. Op 9 locaties in de binnenstad zijn een 45-tal parkeerplaatsen ingericht als Shop&go plaatsen, dit betekend dat men daar gedurende 30 min. gratis kan parkeren zonder een ticket te nemen of zijn parkeerschijf te plaatsen. Het systeem werkt met een grondsensor die in het parkeervak is geplaatst en die registreert hoelang je wagen er staat. Op deze vakken die aangeduid zijn met markeringen en verkeersborden is een ticket niet geldig, men kan er enkel gratis en maximun 30 minuten staan. De meeste plaatsen zijn aangelegd in de omgeving van bakkers, krantenwinkels of bankinstellingen, zaken waar men maar kort binnen is. Ninove is met dit project de eerste in de Denderstreek , de bedoeling is het aantrekkelijker maken van te winkelen in het centrum door meer rotatie te krijgen van de wagens en langparkeren te beperken in de winkelstraten, dit project kwam tot stand door een samenwerking tussen de diensten van Schepen van mobiliteit Wouter Van De Winkel en Schepen Alain Triest van economie.

Het stadsbestuur start volgende week een informatiecampagne en verspreidt affiches omtrent de Shop & Go-zones via de handelaars. Het concept is immers nieuw en het zal wellicht wat tijd duren vooraleer de mensen vertrouwd raken met het systeem. Zo kunnen houders van een bewoners- en gehandicaptenkaart wel gebruik maken van de Shop & Go-zones maar ook niet langer dan een half  uur.

Locaties van de Shop & Go-zones:

Oudstrijdersplein, Beverstraat, Lavendelstraat, Centrumlaan, Burchtdam, Brusselstraat

Blauwe zone:

Bestaande (Kerpklein, parking achter Abdijkerk) wordt uitgebreid met Dam, Dekenijstraat en Antoon De Vlaeminckstraat (30 extra parkeerplaatsen gratis gedurende 2u)

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons