Ninove 06 Apr 2020 - 21u43
Clear Sky
17.74°C

Rechteroever en scouts organiseren samen toch een kerstboomverbranding

16 december 2019
Rechteroever en scouts organiseren samen toch een kerstboomverbranding Hubert samen met de scouts zorgen mee voor kerstboomverbranding

NINOVE – Hubert Simoens van café Den Belleman nam het initiatief om samen met de scouts toch een kerstboomverbranding te organiseren. Deze heeft plaats op zaterdag 11 januari op het dr. Hemerijckxplein.

De kerstboomverbranding zou in 2020 haar 25ste jubileum hebben gevierd. Maar aangezien er momenteel geen kerstboompjes in de winkelstraten staan, vond de vzw Handelswijk Rechteroever het niet meer opportuun om nog een kerstboomverbranding te organiseren.

Dat was zonder de waard gerekend, in casu Hubert Simoens van café Den Belleman en bestuurslid van de handelswijk: “Na het negatieve nieuws over de afgelasting, zat ik samen met enkele scouts. Of ze interesse hadden om samen die verbranding te organiseren? Ze waren onmiddellijk akkoord. Ik heb bij de stadsdiensten alles achterna gelopen en we kunnen rekenen op hun medewerking. Ik vraag de burgemeester en wellicht ook prins carnaval om het vuur aan te steken.”

Pascal Carael (voorzitter vzw Handelswijk Rechteroever). “Dat klopt. Hubert Simoens stelde ons de vraag om die verbranding alsnog te organiseren. Er zijn dan wel geen kerstbomen van de stad, maar volgens hem kunnen we via de media aan voldoende bomen geraken. De stad gaf al een tijd geleden de toelating voor die verbranding.”

Hubert Simoens. “Er zijn nog voldoende gezinnen, waar een echte kerstboom staat en waar ze van af willen na de feesten. Ze kunnen deze op het plein komen deponeren vanaf woensdag 8 januari. Natuurlijk enkel de bomen, zonder ballen of potten.”

De Ninoofs scouts werken zoals gezegd mee. “Zij zorgen voor de hapjes en de tapjes. De opbrengst gaat naar hun organisatie van de jamborette 2020.”

En dus heeft dan toch de kerstboomverbranding plaats, zaterdagavond 11 januari op het dr. Hemerijckxplein. “Weliswaar beperkter uiteraard, maar het gaat om de gezellige en ongedwongen babbel rond het vuur. Ik krijg nu al veel positieve reacties van mensen, die hopen dat we deze goede traditie ook in de toekomst kunnen verder zetten.”

Deze 25ste kerstboomverbranding zou de laatste zijn omwille van milieuredenen. Dat was tenminste het advies van de dienst leefmilieu. Het is aan het college van burgemeester en schepen om daarin de knoop door te hakken.

MLI - Foto Giovanni Neckebroeck 

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons