Ninove 02 Apr 2020 - 15u14
Clear Sky
0.6°C

Relaas van een rampenoefening: orde scheppen in de chaos

26 oktober 2019

NINOVE – Het leek bij momenten heel reëel: de ramp die zich zaterdag 26 oktober voordeed in de GO! Basisschool De Kameleon. Het Vlaamse Kruis hield die ochtend een rampenoefening, met medewerking van de verschillende hulpdiensten en het stadsbestuur. Wij mochten van binnenuit de gebeurtenissen op de voet volgen.

Interventie- en ziekenwagens die met loeiende sirenes kwamen aanrijden, een ploeg brandweerlui om de plaats van het onheil te ‘sweepen’ vooraleer de hulpverleners toegang kregen tot de kermende gewonden, politieagenten die een veiligheidsperimeter instelden en de nieuwsgierige perslui op een discrete afstand hielden.

Vanaf 10.15 uur was in De Kameleon aan de Dreefstraat het hek van de dam en belandden wij in een inferno: een ontploffing terwijl vrijwilligers een eetfestijn aan het voorbereiden waren. De balans was zwaar: drie doden uit eenzelfde gezin en talloze licht- en zwaargewonden, waaronder verschillende kinderen.

Gelukkig was die hel van Dante in scène gezet door de medewerkers van Het Vlaamse Kruis als jaarlijkse grote rampenoefening. Wij mochten ze van binnenuit mee beleven. De contactpersonen Tom Ooms en Wouter Voet hadden ons op voorhand gebriefd, zodat wij op de hoogte waren van de situatie.

We spraken met burgemeester Tania De Jonge, schooldirecteur Heinz De Paepe, diverse ‘acteurs’ en vrijwilligers tijdens de oefening en na afloop ervan.

Rond 12 uur was deze voltooid en namen de verschillende betrokkenen even de tijd voor een korte debriefing. Naderhand volgt nog een grondige bespreking, zodat elke dienst kan bijsturen waar nodig. Bij allen overheerste leefde alvast de wens om dat soort grootschalige oefeningen regelmatig uit te voeren.

MLI

Later hierover nog veel meer beelden op Ninofmeda.

https://www.youtube.com/watch?v=W992hkA8hjU

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons