Ninove 30 Mar 2020 - 12u22
Clear Sky
1.84°C

Aanleg 'Doorn Noord' van start

23 oktober 2019

NINOVE - De stad Ninove, intercommunale SOLVA en enkele bedrijven legden op woensdag 23 oktober  de symbolische eerste steen van het duurzaam bedrijventerrein Doorn Noord. Het project legt de lat hoog op het vlak van duurzaamheid. Lokale energieopwekking, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en slim delen en samenwerken vormen de kernwaarden van het project. Op termijn zullen 500 mensen tewerkgesteld worden op Doorn Noord.

Ecologisch

Naast de aanleg van groen en waterpartijen die de klimaatbestendigheid garanderen, is er ook aandacht voor veilige fietspaden, energiezuinige straatverlichting, combimobiliteit, architecturale kwaliteit en een sterke onderlinge samenwerking.

Economische uitvalsbasis

Het zijn precies deze troeven die al tien bedrijven overtuigden om zich op het terrein te vestigen. Deze bedrijven zijn actief in verschillende sectoren en zijn bij vestiging goed voor een totale tewerkstelling van ongeveer 350 mensen. Volgende bedrijven kochten de eerste loten op het bedrijventerrein: Meubelen De Abdij bvba, Van Der Haegen & Neckebroek bvba, een voedingsbedrijf uit de regio Ninove, De Doncker D. bvba, Alfa Sun & Alfa Cool bvba, Zelfbouwmarkt bvba, ILvA, Dewo Europe nv, Van Den Brouck – De Sutter bvba en De Dagmoed vzw.

Vlotte doorstroming voor alle verkeer

Bij de aanleg van de wegenis staan doorstroming voor alle verkeer en een hoge beeldkwaliteit voorop. De ontsluiting van het bedrijventerrein gebeurt via een centrale lus die zal worden verbonden met een nieuw aan te leggen kruispunt ter hoogte van de Aalstersesteenweg. Deze lusstructuur zorgt voor een vlotte doorstroming op het terrein. Een breed fietspad wordt geflankeerd door groene bermen aan beide zijden. Of er een doorsteek komt naar de Okegembaan wordt nog onderzocht. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor het gevaarlijke en ingewikkelde kruispunt ter hoogte van Brantano.

Duurzame infrastructuur

De duurzame kaart wordt ten volle getrokken: onderzoek naar de mogelijkheden voor een windturbine en zonnepanelen, de inrichting van een mobipunt, LED-straatverlichting. Daarnaast zal het engagement van Doorn Noord in de Green Deal Biodiversiteit leiden tot een groenbeheerplan die de biodiversiteit en de beeldkwaliteit op het bedrijventerrein moet verhogen.

Opgravingen

Voorafgaand aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein leverden archeologische opgravingen enkele verrassende resultaten op. De opgravingen overspannen 4500 jaar geschiedenis en legden onder andere twee grafheuvels, een nederzetting uit de Romeinse periode en sporen van militaire kampementen bloot.

Partners

De stad ontwikkelt dit terrein samen met intercommunale SOLVA, studiebureau Infraplan bvba,  aannemersbedrijf Vindevogel nv en private partner Sienaert.

Bekijk hier de livebeelden

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons