Ninove 30 Mar 2020 - 12u59
Clear Sky
1.84°C

Lokale politie Ninove verhuist naar nieuwbouw

21 oktober 2019
Lokale politie Ninove verhuist naar nieuwbouw

NINOVE - De lokale politie Ninove verhuist op woensdag 23 oktober naar haar nieuwe gebouw aan de Centrumlaan. Door de verhuizing zal de politie op woensdag en donderdag niet rechtstreeks bereikbaar zijn. Het noodnummer 101 blijft uiteraard wel actief.

Voor niet dringende meldingen kan je de politie vanaf vrijdag bereiken op het nieuwe nummer 054 312 312. Op woensdag zullen de politiezones Denderleeuw/Haaltert en Geraardsbergen/Lierde de interventies overnemen (tussen 6 uur en 22 uur).

Eén locatie

Het nieuwe politiehuis is een grote stap voorwaarts voor de politiezone. In de eerste plaats omdat alle medewerkers op één locatie zullen zitten, in plaats van de huidige twee. Dat moet de communicatie tussen de diensten nog een stuk efficiënter maken. Daarnaast is het gebouw een pak beter uitgerust dan het huidige: “Het nieuwe politiehuis telt vijf cellen en negen verhoorlokalen”, zegt korpschef Philippe De Cock. “In het oude commissariaat aan de Onderwijslaan hadden we maar twee lokalen om verdachten te verhoren. Een aantal nieuwe lokalen beschikt bovendien over een aparte ruimte waar de verdachte kan overleggen met zijn advocaat. We beschikken ook over een videoverhoorlokaal voor minderjarigen, met een aangepaste onthaalruimte. Daarnaast zal het politiehuis een crisiscentrum hebben, waar de hulpdiensten en de stad kunnen overleggen als er een gemeentelijk of provinciaal rampenplan wordt afgekondigd.”

Nog performanter

Ook burgemeester Tania De Jonge kijkt uit naar de verhuizing van de politie naar het nieuwe gebouw. “Door alle politiemensen bij elkaar te brengen en hun de nieuwste technologieën te geven, zal het korps nog performanter worden”, zegt de burgemeester. “Het is vooral ook belangrijk voor onze inwoners dat ze niet meer van het ene gebouw naar het andere worden gestuurd als ze de politie nodig hebben. Én we beschikken binnenkort over een heel professioneel uitgerust crisislokaal, waar we terechtkunnen als er zich een zwaar incident of een ramp mocht voordoen.”

Duurzaamheid

Bij de bouw van het politiehuis stonden niet enkel de efficiëntie en performantie van de politiewerking centraal. Er werd ook gekeken naar duurzaamheid. Zo beschikt het gebouw onder meer over een groot aantal zonnepanelen. Die worden gebruikt voor de energievoorziening in de lokalen en voor het laden van de pas aangekochte elektrische fietsen.

Politiezone onbereikbaar op woensdag 23/10 en donderdag 24/10

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons