Ninove 02 Apr 2020 - 18u33
Broken Clouds
10.09°C

Dr. Hemerijckx passend herdacht 50 jaar na zijn overlijden

13 oktober 2019

NINOVE - Dr. Frans Hemerijckx is op passende wijze herdacht, 50 jaar na zijn overlijden.

Op 15 oktober 1969 overleed in een ziekenhuis in Leuven de Ninoofse ‘melaatsendokter’ Frans Hemerijckx. Zondag 13 oktober, 50 jaar na zijn overlijden, bracht zijn geboortestad hulde aan één van de meest tot de verbeelding sprekende Ninovieters van de vorige eeuw. Na een herdenkingsviering in de Ninoofse parochiekerk volgde een plechtigheid aan het monument ter ere van de dokter, op het plein dat naar hem is genoemd.

Het Dr. Hemerijckxcomité, dat hier al sinds de jaren '60 het leven en het werk van de dokter in ere houdt, en het stadsbestuur betuigden hun erkentelijkheid jegens Frans Hemerijckx. Hilde Eynikel, auteur van de biografie ‘Spreekuur onder een boom’, was gastspreker.

Een vertegenwoordiger van de Damiaanactie loofde het werk van de Ninovieter en kondigde aan dat ze voortaan een tweejaarlijkse award zullen uitreiken aan personen, die zich op wetenschappelijk vlak inzetten in de bestrijding van lepra.

Het gedicht ‘De tranen van lepra’, dat stadsdichter Willie Verhegghe in 2006 schreef, is gevisualiseerd aan het monument; Verhegghe droeg dit voor.

De viering eindigde met een receptie in de Hemerijckxkamer in het stadhuis.

Wie was dokter Hemerijckx?

Frans Hemerijckx (19 augustus 1902, Ninove - 15 oktober 1969, Leuven) specialiseerde zich als jonge dokter in tropische geneeskunde en trok naar het toenmalige Belgisch Kongo.

Hij bouwde er vanuit Tshumba in de provincie Kasaï een systeem van ambulante verpleging van melaatsen uit. Daardoor konden de zieken in hun eigen dorp blijven wonen. Daarnaast werkte hij ook in de traditionele melaatsenoorden en stichtte hij in Dikungu een nieuwe lepra-gemeenschap. In 1954 zette hij op vraag van koning Leopold III in Polambakkam in het zuiden van India een ‘Belgian Leprosy Centre’ op.

Hemerijckx bleef er tot 1965 de werkzaamheden coördineren. Hij verzamelde wetenschappelijke gegevens over de ziekte en vervaardigde eigenhandig prothesen voor de melaatsen. De laatste jaren van zijn leven werkte Frans Hemerijckx voor de pas opgerichte Damiaanactie. Hij hield talloze voordrachten over lepra en stond voortdurend in de bres voor hulp aan de zieken.

Frans Hemerijckx is ereburger van Ninove. Hij is wereldwijd erkend om zijn grote en vernieuwende kennis inzake de behandeling van lepra.

Klik hier en herbekijk de Live uitzending van Ninofmedia

GNE - Foto's Giovanni Neckebroeck

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons