Ninove 31 Mar 2020 - 01u44
Few Clouds
8.19°C

Een goed en kwaliteitsvol gebouw voor kwaliteitsvol onderwijs

21 september 2019
Een goed en kwaliteitsvol gebouw voor kwaliteitsvol onderwijs

DENDERWINDEKE – Vrijdag 20 september had de officiële inhuldiging plaats van de nieuwe kleuterafdeling in de stedelijke basisschool Windekind.

Voor directeur Jeroen Cooman een bijzonder moment. “Het is ook een bijzonder fraai gebouw met toepassing van de allermodernste technieken. Onze leerkrachten zullen hier nog vele jaren met plezier komen werken. Ik dank het stadbestuur voor de inspanningen. Collega's van andere steden benijden ons daarom. En Vincent wil ik danken omdat hij als contactfiguur van aannemers, architect en studiebureau duidelijk maakte dat bouwen niet per se een lijdensweg moet zijn.”

Eenzelfde fierheid en enthousiasme bij burgemeester Tania De Jonge, die graag de voormalige onderwijsschepen Katie Coppens in de hulde betrok. “We hebben haar in de vorige legislatuur met het hele schepencollege gesteund bij de sterke inhaalbeweging en de grote investeringen voor ons stedelijk onderwijs. Goede en kwaliteitsvolle gebouwen zijn immers een basis voor kwaliteitsvol onderwijs. Als elk kind en elke leerkracht zich hier comfortabel kan voelen, kunnen zij zich richten op hun kernopdracht: lesgeven.”

Met deze nieuwe kleuterklassen en polyvalente ruimte realiseren wij sinds de jaren ’80 de vierde uitbreiding in basisschool Windekind”, aldus de huidige onderwijsschepen Joost Arents. “Het is een mooi, toegankelijk en duurzaam gebouw met een zeer gunstige energieprestatienorm, dankzij de zonnepanelen, de geotermische installatie, het groendak en de extra isolatie.”  Ook hij refereerde aan zijn voorgangster Katie Coppens en de voormalige schepen van patrimonium Henri Evenepoel bij de realisatie van de nieuwbouw.

Deze kostte ongeveer € 2 miljoen. Hij gaf nog mee dat de stad – ook hier met subsidies van de Vlaamse overheid – de komende jaren in de vervanging van de ramen in het hoofdgebouw van Windekind zal investeren. Niet onbelangrijk voor een school, die de afgelopen jaren sterk groeide en momenteel 480 leerlingen telt in de kleuter- en lagere afdelingen.

Na de speeches volgden de onthulling van een gedenkplaat en het doorknippen van het lint. Dat laatste gebeurde met de hulp van Jesse, de achterkleinzoon van wijlen Roger Beeckmans. Hij heeft als schepen van onderwijs veel verdienste gehad bij de uitbouw van het stedelijk onderwijs in Ninove en zeker in Denderwindeke.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons