Ninove 29 Mar 2020 - 21u57
Broken Clouds
4.91°C

Zware boomtak knakt af in stadspark

02 september 2019
Zware boomtak knakt af in stadspark

NINOVE – Een grote tak van een paardenkastanje is afgeknakt in het stadspark. Op zich geen wereldschokkend nieuws, ware het niet dit is voorgevallen op de plek waar tijdens de zomervakantie het podium stond van de parkconcerten. De boom ernaast gaf een tijd geleden al de geest.

De stad heeft sinds september 2018 een ‘Bomenplan’, dat bestaat uit een bomenbeleidsplan en een bomenbeheerplan. Milieuschepen Wouter Vande Winkel (Samen) lichtte tijdens de gemeenteraad van 25 oktober 2018 kort dit bomenplan toe.

“Het gaat globaal over twee luiken. In de eerste plaats over het bestaand bomenbestand op het openbaar domein. Daarin komen adviezen aan bod voor het regelmatig onderhoud. Dat leidt tot een kwaliteitsvoller bomenbeheer en zal ook de klachten doen afnemen door bijvoorbeeld de wortelvorming te beheersen.”

“In tweede instantie krijgen wij advies bij nieuwe aanplantingen op het openbaar domein. Bomen moeten voldoende ruimte hebben om te ontwikkelen. We kunnen dan ook voorkomen dat bijvoorbeeld boomwortels de bestaande voetpaden zouden openbreken.”

Dit alles moet leiden tot sluitende beslissingen over nieuwe boomaanplantingen, het onderhoud van bestaande boomaanplantingen en het rooien en vervangen van bomen onder allerlei vormen.

In het stadspark is dus werk aan de winkel.

Info: Bomenplan Ninove.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons