Ninove 31 Mar 2020 - 19u36
Clear Sky
6.1°C

“Een klein kind zie je hier niet in lopen”

22 juni 2019

NEIGEM – Het onderhoud van het openbaar groen en de trage wegen kwam dikwijls aan bod tijdens de gemeenteraad van 20 juni j.l. De overwoekering op het pas geopende speelpleintje in Neigem was voor Guy D’haeseleer (Forza Ninove) een voorbeeld van een falende dienstverlening.

“Dat speeltpleintje is net voor de verkiezingen van mei met de nodige toeters en bellen ingehuldigd”, aldus de Forza-fractieleider. “Maar momenteel zie je er kinderen kleiner dan anderhalve meter niet in lopen. Met de zomervakantie voor de boeg kan dat tellen. Probeer eerst even de eigen infrastructuur te onderhouden.”

Trage wegen

Iets later, bij de bespreking van de jaarrekening, kwam hij daar nog eens op terug. “Jullie hebben tal van nieuwe belastingen ingevoerd, maar de dienstverlening is niet navenant. Het groenonderhoud is een complete ramp. Als je een wandeling maakt langs de trage wegen of een bezoek brengt aan een kerkhof, neem je best zelf een bosmaaier mee.”

Even later hamerde ook zijn partijgenoot Renaat Raes op dezelfde spijker. “Sedert enkele jaren bevindt het Schoolbaantje in Voorde zich in een slechte toestand. Mijn collega Ilse Malfroot heeft dit verleden jaar al aangeklaagd. Tot nu toe is daar nog geen gevolg aan gegeven. De schoolgaande jeugd en hun ouders mijden het nu vaak omwille van de slechte staat. Ik hoop op een spoedig herstel van het belangrijkste trage weggetje van Voorde.”

Volgens schepen Wouter Vande Winkel (Samen), bevoegd voor openbare werken en mobiliteit, leefmilieu en klimaat, energie en nutsvoorzieningen, is het onderhoud van die trage wegen niet simpel. “Maar het personeel is daar druk mee bezig.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons